Tävling avgjorde Apotekets logotyp

När Apoteksbolaget inledde sin verksamhet 1971 skulle över 600 fristående apotek för första gången samlas under gemensam fana. En samlande, talande och tydlig symbol behövdes. Genom en öppen tävling där vem som helst fick delta, vaskades logotypen fram.

Den 1 februari 1972 utlyste det drygt ett år gamla Apoteksbolaget en tävling om att utforma bolagets logotyp. Tusentals personer visade sitt intresse genom att beställa anmälningsblanketter. När tävlingstiden gick ut i maj hade 1 176 förslag kommit in. Tävlingsjuryn hade emellertid ett förbehåll. Man kunde inte lova att just det vinnande bidraget skulle utnämnas till Apoteksbolagets nya logotyp.

De flesta förslagen spelade på tre olika teman: variationer på bokstaven A, morteln (ett klassiskt redskap vid apotekarens läkemedelsframställning) och skålen med ormen. Ormen och skålen har sitt ursprung i den grekiska mytologin. Hälsans gudinna Hygiea, dotter till läkekonstens gud Asklepios, brukar avbildas där hon låter en orm dricka ur en skål.

Efter en första sortering vaskades 189 bidrag fram, därefter 36 och slutligen bedömdes nio av de inlämnade alstren. Tre av bidragen belönades med första (15 000 kronor), andra (7 500 kronor) och tredje pris (4 000 kronor).

Vann gjorde den blott 21 år gamle Hans Bergman, student på Berghs Reklam- och Marknadsskola. Hans idé byggde på formen för en kapsel och en tablett. Han utnämndes till vinnare i tävlingen med motiveringen:

Bostaven ”a” är uppbyggd av tecken för tablett och kapsel – en fyndig och grafiskt uttrycksfull lösning, som kan varieras i såväl storlek som färg. Symbolen är enkel och slagkraftig. Förhållandet logotype – symbol är väl avstämt.

Orm och skål i spänstig form

Men det blev inte Hans Bergmans bidrag som lade grunden för Apoteksbolagets logotyp. Det blev i stället tvåan i tävlingen. Upphovsmännen till det bidraget var Åke Ardenius och Sven Borgström från Grafisk Design AB i Västerås. Jurymotiveringen till deras bidrag var:

Ormen och skålen i ny, spänstig form. Lätt att identifiera som den klassiska symbolen. God kontrastverkan i såväl stort som litet format. Logotypen något vek i förhållande till symbolen.

Det var inte första gången som Åke Ardenius och Sven Borgström deltog i en logotyptävling. När Socialstyrelsen skulle skaffa sig en symbol, slutade de på andra plats även i den tävlingen.

Drygt 20 år senare, 1994, genomförde Apoteksbolaget en ny genomgripande profilförändring. Alla apoteken i Sverige skulle skyltas om. Logotypen fick vara kvar, men nu skulle de enskilda apoteken profilera sig hårdare. När Apoteksbolaget bildades var det viktigt att profilera sig som ett enda stort apotek. Apoteksnamn som Kronan, Lejonet eller Svanen hamnade då i skymundan. Nu svepte i stället decentraliseringsvindar genom Apoteksbolaget. Det nya skyltprogrammet utgjorde också en del i en långsiktig profilering att göra Apoteksbolaget mer konkurrenskraftigt, i det fall marknaden skulle släppas fri.

År 2009 blev omregleringen verklighet, och Apoteket utsattes för konkurrens. Det innebar en ny översyn av logotypen. Ardenius och Borgströms arbete måste ha varit gediget. Logotypen klarade sig undan med bara en smärre förändring. Ormens tunga suddades bort, och ordet ”apoteket” fick ett nytt typsnitt. Tanken med logotypen var att spegla Apotekets nya kärnvärden: omtänksamma, trovärdiga, handlingskraftiga och nytänkande.


Bild: Tävlingsförslag till Apoteksbolagets nya logotyp. Översta logotypen var det vinnande förslaget, framtaget av Hans Bergman vid Berghs Reklam- Marknadsskola. Andra pris, nederst till vänster, gavs till Åke Erdenius och Sven Borgström , Grafisk Design AB, Vällingby och tredje pris gick till Tom Martinsen, Stockholm. 1972