Apotekets informationskampanjer har varit många och ibland långa. Under 1990-talet ökade också intresset för reklam och varumärkesbyggande. Det gjorde Apoteket så pass bra att bolaget 2010 belönades med branschens finaste pris för långsiktig varumärkesvård.

Mästare i varumärkesbygge

Reklam och marknadsföring var inget för Apoteksbolaget på 1970-talet. Informationsaktiviteterna och rådgivningskampanjerna ute på apoteken var däremot många. En sådan var tandvårdskampanjen där Apoteksbolaget lärde hela svenska folket ”gnuggmetoden”. Temaåren, som genomfördes mellan 1991 och 2004, är andra exempel.

Apoteksbolaget har även kommunicerat med sina kunder genom kundtidningen Apoteket och kund-tv-programmen Pastillen. Det första numret av Apoteket utkom redan 1980. Tidningen upphörde först 2014 och ersattes av en ökad satsning på digital kommunikation.

I slutet av 1980-talet inleddes ett omfattande sponsringssamarbete med orienteringsvärlden. Med mottot ”Apoteket satsar friskt” stöttade bolaget den årliga tävlingen Tiomila under sju år. Syftet var att stärka Apoteksbolagets profil: kvalitet, kunnighet, samarbete och engagemang. I samband med tävlingen exponerades Apoteksbolaget på nummerlappar, banderoller, flaggor, med mera. Ute på tävlingen fanns också en apoteksbuss och ett stort tält med försäljning och information. Dessutom deltog damlag från Apoteksbolaget i själva tävlingen.

Ytterligare ett sätt att tala med kunderna var genom Apotekets kundklubb som introducerades i mitten av 2003. Kundklubbar hade tidigare provats lokalt. Först ut var Apoteket Kronan i Värnamo 1994.

Ökat intresse för varumärket

Inför en eventuell avreglering av apoteksmarknaden ökade intresset för reklam, marknadsföring och varumärke under 1990-talet. Apoteksbolaget hade nästan ända sedan starten samarbetat med reklambyråer, men nu började Apoteket göra reklam som både syntes och hördes.

År 2003 antog Apoteket en ny vision: Vi gör Sverige friskare. Nu fördjupades också arbetet med att stärka varumärket. Apoteket tog fram en ny struktur för marknadsföringen. Informationskampanjer som temaåren ersattes med andra typer av kampanjer – i skyltfönster, butiker och annonsering i dagspress och tv.

Fyra år senare, 2007, inleddes det så kallade VVS-projektet: varumärke, värden, syntes. Den gamla visionen ersattes med en ny, ”Ett liv i hälsa”. Apoteket intensifierade också sitt varumärkesarbete genom att ta in den mycket erfarne reklammannen Sven-Olof Bodenfors i styrelsen.

Varumärkesarbetet gav resultat. I en undersökning genomförd 2008 av Nordic Brand Academy, där svenskarna fått ranka företags anseende, kom Apoteket på tredje plats efter Ikea och Google.

Det stora erkännandet för sitt arbete fick Apoteket ta emot 2010. Då belönades bolaget med branschorganisationen Sveriges Annonsörers finaste pris, 100-wattaren, för långsiktig varumärkesvård.


Bild: Apoteksbussen Tiomila 1990.