Möt några av våra medarbetare

Som medarbetare hos oss kan du kombinera olika roller och kompetensområden på ett spännande och utvecklande sätt. Vi är cirka 3 300 medarbetare med många olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Du möter några av oss här.

Danial , läkemedelsansvarig farmaceut (LMA)

Emilia, legitimerad apotekare på Apoteket Shop i Borås

Magdalena jobbar med kunskapsstöd

Efrem, nationell resurs inom tillverkning

Vad har du arbetat med sedan du började på Apoteket 2001?

Jag har arbetat på både sluten- och öppenvårdsapotek, med läkemedelsförsörjning på sjukhusapotek, tillverkning av cytostatika och kvalitetsgranskning av läkemedelshantering. Just nu arbetar jag som nationell resurs i olika delar av verksamheten, för det mesta som farmaceutisk rådgivare på apotek eller med beredning på en tillverkningsenhet.

Vad är det bästa med ditt arbete?
Apoteksarbete är i sig utvecklande eftersom det hela tiden kommer nya produkter och nya rön. Jag måste hela tiden hålla mig uppdaterad. Det är ett livslångt lärande och det får jag stöd för hos Apoteket. För mig personligen finns det stora utvecklingsmöjligheter på olika områden. Det gäller bara att vara nyfiken, visa intresse, vara kreativ och prova sig fram.