Högkostnadsskydd för läkemedel på recept

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 850 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnad betalar regionerna för.

Medicin som ingår

  • De allra flesta mediciner på recept.

  • Förbrukningsartiklar vid stomi

  • Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen medicin

  • Förbrukningsartiklar som behövs för egenkontroll av medicinering. 

Mer rabatt vid högre kostnader

Högkostnadsskyddet fungerar som en rabattrappa där du får mer rabatt ju högre kostnader du har haft för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Vid varje nytt inköp startar du där du stod efter det förra köpet och klättrar vidare uppåt i trappan.

När du har betalat 2 850 kronor för dina mediciner under en tolvmånadersperiod har du rätt till frikort under resterande tid av denna tolvmånadersperiod. Frikortet gäller för läkemedel som ingår i förmånen.

Kostnadsfritt för barn

Receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Livsmedel till barn under 16 år kostar 120 kr per uttag.

Så fungerar rabattrappan

Upp till 2 850 kronor får du löpande rabatt beroende på kostnadsnivå, enligt en rabattrappa. Procentsatsen på bilden nedan visar hur stor del av den egentliga kostnaden du betalar för läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Nya nivåer 2024

Från och med den 1 januari 2024 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 600 kronor till 2 850 kronor.

Har du betalat 2 600 kr och uppnått frikort senast 2023-12-31, behåller du frikortet perioden ut. Därefter påbörjar du en period enligt nivåerna i trappan nedan, där maxbeloppet är 2 850 kr.

För de som inte har uppnått frikort 2023-12-31 kommer högkostnadsnivån automatiskt att beräknas och rabatteras enligt nya trappan, på samma sätt som tidigare.

Mer information om högkostnadsskyddet hittar du här.