Högkostnadsskydd för läkemedel på recept

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. I Sverige har vi ett högkostnadsskydd på förskriven medicin vilket innebär att du betalar högst 2200 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnader betalar landstinget för.

Medicin som ingår

  • De allra flesta läkemedel på recept
  • Förbrukningsartiklar vid stomi
  • Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen medicin 
  • Förbrukningsartiklar som behövs för egenkontroll av medicinering

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, heter den myndighet som bestämmer vilka mediciner som omfattas av högkostnadsskyddet. När du köper medicin på recept registreras dina läkemedelsinköp om du är ansluten till en högkostnadsdatabas. Det är för att du ska få rätt rabatt varje gång du handlar på recept.

Kostnadsfritt för barn

Sedan 1 januari 2016 är receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen kostnadsfria till barn under 18 år. I de fall en merkostnad uppstår, på grund av att du som kund väljer ett annat läkemedel än det billigaste likvärdiga alternativet, får du som tidigare betala den själv. Varor som barn fått på recept men som inte ingår i läkemedelsförmånen betalar du också själv, precis som tidigare. Ingenting har förändrats för livsmedel till barn under 16 år, de kostar även fortsättningsvis 120 kr per uttag.

Särskilda regler för preventivmedel

För preventivmedel på recept finns en särskild rabatt som styrs av ålder och landstingstillhörighet, vid sidan av det vanliga högkostnadsskyddet. Alla kvinnor under 21 år får hämta ut förskrivna preventivmedel, som ingår i läkemedelsförmånen, gratis. Detta visas i kassan om du ingår i den gruppen. Kvinnor mellan 21-26 år får olika subvention beroende på landsting.

Den särskilda subventionen för kvinnor mellan 21 och 26 år kan vi inte beräkna automatiskt när du handlar via apoteket.se eller Apotekets app, varför vi ändrar till rätt pris innan vi skickar din beställning.

Anslut dig till högkostnadsskyddet

De flesta svenskar är redan anslutna till högkostnadsdatabasen, och får på så sätt del av högkostnadsskyddet/läkemedelsförmånen. För att få del av högkostnadsskyddet på enklaste sätt ansluter du dig till högkostnadsdatabasen. Om du inte är ansluten gör du det enklast genom att prata med personalen på Apoteket när du hämtar ut medicin.

Tack vare att du är ansluten till högkostnadsdatabasen håller systemet reda på vad du har handlat för och när du når taket. Eftersom alla apotek är anslutna till samma databas spelar det ingen roll på vilket apotek du handlar.

Om du vill kan du även ta del av förmånen genom att hålla reda på dina inköp manuellt. I så fall behöver du själv hålla reda på dels startdatum för din högkostnadsperiod samt summan för dina receptmediciner under perioden. För att apoteket ska veta vilken rabattnivå du befinner dig på måste du alltid ha med dig högkostnadsbevis när du handlar.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du

  • Är bosatt i Sverige.
  • Arbetar i Sverige eller har ett Europeiska sjukförsäkringskortet.
  • Har recept som är utskrivna i Sverige.

Observera att inga uppgifter om vilka mediciner du fått eller vilken läkare som skrivit ut recept registreras i högkostnadsdatabasen. Det som registreras är ditt personnummer, betald egenavgift, inköpsdatum, det belopp du uppnått i högkostnadsskyddet och startdatum för påbörjad högkostnadsperiod.

Begär registerutdrag ur högkostnadsdatabasen

Du kan närsomhelst begära utdrag av vilka uppgifter som finns om dig och de barn som du är vårdnadshavare för i högkostnadsdatabasen. Det gör du genom att fylla i och skicka in en blankett till E-hälsomyndigheten. 

Till eHälsomyndigheten – Blanketter