Högkostnadsskydd för läkemedel på recept

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 350 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnader betalar landstinget för.

Vem omfattas av högkostnadsskyddet?

 • Personer bosatta i Sverige
 • Även personer som i annat fall har anställning i Sverige, men inte är bosatt här, har rätt till de flesta delarna av högkostnadsskyddet.
 • Personer från EES-området och Schweiz har under vissa omständigheter rätt till högkostnadsskydd när de vistas i Sverige.
 • Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna är kostnadsfria för barn under 18 år.

Kostnadsfritt för barn

 • Receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Livsmedel till barn under 16 år kostar 120 kr per uttag.

Medicin som ingår

 • De allra flesta mediciner på recept.
 • Förbrukningsartiklar vid stomi
 • Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen medicin
 • Förbrukningsartiklar som behövs för egenkontroll av medicinering.

Mer rabatt vid högre kostnader

Högkostnadsskyddet minskar stegvis din kostnad för receptbelagda läkemedel. Din maximala kostnad för receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är 2 350 kronor under en 12-månadersperiod räknat från ditt första inköp. När du har betalat 2 350 kronor för dina läkemedel under en tolvmånadersperiod har du rätt till frikort under resterande tid av denna tolvmånadersperiod.

 • Mellan 1 175 kronor och 2 243 kronor betalar du 50 procent av läkemedelskostnaden.
 • Mellan 2 244 kronor och 4 167 kronor betalar du 25 procent av läkemedelskostnaden.
 • Mellan 4 168 kronor och 5 767 kronor betalar du 10 procent av läkemedelskostnaden.

Hur långt är det kvar till frikort?

När du loggar in till vår tjänst ”Mina Recept” så kan du enkelt se hur mycket du har betalat och hur mycket du har kvar till frikort.

Särskilda regler för preventivmedel

För preventivmedel på recept finns en särskild rabatt som styrs av ålder och landstingstillhörighet, vid sidan av det vanliga högkostnadsskyddet. Alla kvinnor under 21 år får hämta ut förskrivna preventivmedel gratis, vilket visas i kassan om du ingår i den gruppen. Kvinnor mellan 21-26 år får olika subvention beroende på landsting. Detta kan vi inte beräkna automatiskt varför vi ändrar till rätt pris innan vi skickar din beställning.

Vad är högkostnadsdatabasen?

Databasen för högkostnadsskydd är ett stöd för att hålla reda på en individs läkemedelskostnader och vilken nivå som uppnåtts i högkostnadsskyddet. E-hälsomyndigheten ansvarar för att registrera och lagra uppgifterna som behövs. Du läsa mer vilka uppgifter som lagras och hur du kan göra för att ta del av dom här.  

Höjning av högkostnadsskyddet 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 höjdes högkostnadstaket för förmånsbelagda läkemedel från 2 300 kr till 2 350 kr. Du kan läsa mer om det här.