Högkostnadsskydd för läkemedel på recept

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 350 kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnader betalar landstinget för.

Medicin som ingår

  • De allra flesta mediciner på recept.
  • Förbrukningsartiklar vid stomi
  • Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen medicin
  • Förbrukningsartiklar som behövs för egenkontroll av medicinering. 

Mer rabatt vid högre kostnader

Högkostnadsskyddet fungerar som en rabattrappa där du får mer rabatt ju högre kostnader du har haft för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Vid varje nytt inköp startar du där du stod efter det förra köpet och klättrar vidare uppåt i trappan.

När du har betalat 2 350 kronor för dina mediciner under en tolvmånadersperiod har du rätt till frikort under resterande tid av denna tolvmånadersperiod. Frikortet gäller för läkemedel som ingår i förmånen.

Kostnadsfritt för barn

Receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen är kostnadsfria för barn under 18 år. Livsmedel till barn under 16 år kostar 120 kr per uttag.

Så fungerar rabattrappan

Upp till 2 350 kronor får du löpande rabatt beroende på kostnadsnivå, enligt en rabattrappa. Procentsatsen på bilden nedan visar hur stor del av den egentliga kostnaden du betalar för läkemedel inom läkemedelsförmånen. 

Nya nivåer 2020

Fram till 2019-12-31 är/var frikortsbeloppet 2 300 kr. På grund av en höjning av prisbasbeloppet blir/är gränsen för frikort 2 350 kr från/sedan årsskiftet 2019-2020.

Har du betalat 2 300 kr och uppnått frikort senast 2019-12-31, behåller du frikortet perioden ut. Därefter påbörjar du en period enligt nivåerna i trappan nedan, där maxbeloppet är 2 350 kr.

För de som inte har uppnått frikort 2019-12-31 kommer högkostnadsnivån automatiskt korrigeras så att den går in i den "nya trappan". Detta medför att du som börjat klättra i högkostnadstrappan 2019 får betala ett "engångsbelopp" vid första köpet 2020 för att hamna på samma nivå i den nya trappan. Alla köp du gör efter detta kommer att beräknas och rabatteras enligt nya trappan, på samma sätt som tidigare.

Särskilda regler för preventivmedel

För preventivmedel på recept finns en särskild rabatt som styrs av ålder och landstingstillhörighet, vid sidan av det vanliga högkostnadsskyddet. Alla kvinnor under 21 år får hämta ut förskrivna preventivmedel gratis, vilket visas i kassan om du ingår i den gruppen. Kvinnor mellan 21-26 år får olika subvention beroende på landsting. Detta kan vi inte beräkna automatiskt varför vi ändrar till rätt pris innan vi skickar din beställning.

Anslut dig till högkostnadsskyddet

De flesta svenskar är redan anslutna till högkostnadsdatabasen, och får på så sätt del av högkostnadsskyddet/läkemedelsförmånen. Om du inte är med, anslut dig genom att prata med Apotekets kundservice eller med personalen på Apoteket när du hämtar ut medicin. 

Tack vare att du är ansluten till högkostnadsdatabasen håller systemet reda på vad du har handlat för och när du når taket. Eftersom alla apotek är anslutna till samma databas spelar det ingen roll på vilket apotek du handlar.

Om du vill kan du även ta del av förmånen genom att hålla reda på dina inköp manuellt. I så fall behöver du själv hålla reda på dels startdatum för din högkostnadsperiod samt summan för dina receptmediciner under perioden. För att apoteket ska veta vilken rabattnivå du befinner dig på måste du alltid ha med dig högkostnadsbevis när du handlar.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du

  • Är bosatt i Sverige.
  • Arbetar i Sverige eller har ett Europeiska sjukförsäkringskortet.
  • Har recept som är utskrivna i Sverige.

Observera att inga uppgifter om vilka mediciner du fått eller vilken läkare som skrivit ut recept registreras i högkostnadsdatabasen. Det som registreras är ditt personnummer, betald egenavgift, inköpsdatum, det belopp du uppnått i högkostnadsskyddet och startdatum för påbörjad högkostnadsperiod.

Begär registerutdrag ur högkostnadsdatabasen

Du kan närsomhelst begära utdrag av vilka uppgifter som finns om dig och de barn som du är vårdnadshavare för i högkostnadsdatabasen. Det gör du genom att fylla i och skicka in en blankett till E-hälsomyndigheten. 

Till eHälsomyndigheten – Blanketter