Springmask

Springmask är helt ofarligt, även om det kan kännas obehagligt. Ofta ger den klåda om natten. Masken är vit, tunn som en sytråd och knappt en cm lång. Ibland kan den ses i avföringen eller runt ändtarmsöppningen. Springmaskarna och deras ägg sprids via till exempel sängkläder och vid handkontakt med barn som kliat sig i stjärten. Läs mer om orsak, behandling och läkemedel.

Behandla springmask hos barn

Springmask finns runtomkring oss, ofta i damm, sänglinne och andra textilier. Får man i sig springmaskens ägg blir man drabbad. Därför är springmask vanligast hos barn, som oftare stoppar både fingrarna och andra saker i munnen och utforskar världen på det sättet.

Om ditt barn kliar sig i rumpan beror det ofta på springmask. Hos de minsta barnen är vanliga symtom att de sover dåligt, sparkar med benen eller gnider stjärten mot någonting.

Springmasken lever i tarmen och lägger sina ägg vid ändtarmsöppningen. Där kläcks äggen och masken orsakar klåda. För att förvissa dig om att klådan beror på springmask undersöker du försiktigt kring ändtarmsöppningen. Maskarna är mest aktiva på natten, så titta gärna när barnet har somnat. Kom ihåg att springmask är ofarligt, men samtidigt kan det vara mycket obehagligt. Därför vill de flesta påbörja en behandling och få bort problemen så snabbt som möjligt.

Läkemedel vid mask i magen

Springmask kan du behandla själv med Vanquin, Pyrvin eller Vermox. Observera att dosering, åldersgräns och maxdos skiljer preparaten åt. Det är ett receptfritt läkemedel, som dödar maskarna och larverna, men inte äggen. Därför måste behandlingen upprepas efter två veckor så att äggen, som finns vid den första behandlingen, har hunnit mogna.

Alla som är drabbade av springmask och har klåda ska behandlas samtidigt vid två tillfällen. Det räcker att ha sett mask hos en person för att behandla alla som bor tillsammans. Vid återkommande besvär bör man behandla hela familjen samtidigt.

Hygien under behandlingstiden

Under behandlingen mot springmask är det viktigt med god hygien för att förhindra vidare spridning. Äggen kan leva utanför kroppen i över två veckor och det finns risk för för återinfektion.

Se därför till att:

  • Tvätta händerna noga efter toalettbesök och före måltider
  • Håll naglar kortklippta
  • Byt underkläder dagligen
  • Byt sängkläder regelbundet
  • Tvätta alla underkläder och sängkläder så fort du byter dem
  • Tvätta barnens leksaker
  • Städa regelbundet – äggen trivs i damm

Det kan krävas en insats för att bli av med springmask och se till att de inte kommer tillbaka. Följ hygienråden och behandla enligt instruktionerna på läkemedlets bipacksedel. Kom ihåg den andra behandlingen efter 2-3 veckor för att minimera risken att problemen blossar upp igen.