Barn

Barn behöver vitaminer och mineraler för att kunna växa och utvecklas. Det bästa sättet för barn att få i sig vitaminer och mineraler är genom en varierad kost. Rådfråga gärna sjuksköterska på barnavårdscentral eller skolhälsovården innan du ger kosttillskott. Följ alltid den rekommenderade dagliga dos som anges i märkningen.

 

Ersätter inte en varierad kost utan bör kombineras med en mångsidig och varierad kost samt en hälsosam livsstil.