Stress & oro

Katter precis som människor kommunicerar med feromoner. De avges naturligt och ger information och påverkar beteendet hos andra individer ur samma art. Feromoner är artspecifika, vilket innebär att t ex katter inte påverkas av hundars feromoner. Feromoner kan utsöndras från olika delar av kroppen för olika tillfällen. Vi säljer syntetiska feromoner.

Syntetiska feromoner

De produkter till katt som Apoteket säljer innehåller syntetiskt framställda kopior av kattens ansiktsferomoner. Ansiktsferomoner avsöndras till exempel när katten stryker sig mot ett föremål för att markera sitt revir.

När feromonerna finns i kattens närmiljö avläser den omgivningen som trygg och trivsam. Att sprida syntetiska feromoner i omgivningen, kan därför vara en hjälp i situationer när man vill att katten ska känna sig trygg, till exempel vid bilresor.

Feromonerna finns som spray och adapter att koppla till vägguttaget.

Feromoner är artspecifika, vilket innebär att till exempel katter inte påverkas av hundars feromoner.

Råd inför bilresan

  • Spraya feromoner i bilen, i transportburen eller på filten cirka 15 minuter innan bilresan. Spraya inte direkt på eller i närheten av katten.
  • Börja med korta bilturer.
  • Undvik mat 2-3 timmar före bilturen.
  • Ha god ventilation i bilen.
  • Rasta ofta.
  • Om du vet att din katt blir mycket rädd och orolig i bilen - rådgör med veterinär.

Urinmarkering inomhus

Syntetiska feromoner kan även vara en hjälp när katten urinmarkerar inomhus, eftersom katter ofta inte urinerar på ställen som redan är markerade med ansiktsferomoner. Urinmarkering är ett av de viktigaste sätten för katten att märka ut sitt revir. Både han- och honkatter urinmarkerar normalt sitt revir utomhus framför allt om de är okastrerade. Att ha en katt som urinmarkerar inomhus upplever de flesta kattägare som oacceptabelt. Trots att mängden urin som avges varje gång vanligtvis är liten, ger den en mycket stark doft.