Sårvård & förband

Sårskador är en av de vanligaste orsakerna till akuta veterinärbesök. Om ett sår behöver sys eller det finns behov av antibiotika är det viktigt att din katt får veterinärvård så fort som möjligt. Ju tidigare antibiotikan sätts in, desto mindre blir risken för att en sårinfektion ska utvecklas.

Om din katt har fått ett sår som behandlats av veterinär brukar du få instruktioner om hur du själv ska ta hand om skadan hemma. Vi har produkterna som hjälper dig med sårvård för din katt.

Ta kontakt med veterinär om

  • Sticksår
  • Bitsår från annat djur
  • Sår vid ögonen
  • Stora eller djupa sår som behöver sys
  • Kattens allmäntillstånd är påverkat
  • Såret inte läker
  • Såret är rött, svullet, varigt eller gör ont