Orm- & insektsbett

På vissa ställen är det vanligt med huggorm. Risken för huggormsbett är störst varma och soliga vår- och försommardagar. Det händer att katter blir ormbitna och då oftast i frambenen/tassarna. Kontakta veterinär om du misstänker att din katt blivit ormbiten.

Håll katten stilla och kyl bettstället

Ett ormbett kan också vara mycket allvarligt för katt så därför bör du alltid kontakta veterinär om din katt har blivit ormbiten.

Misstänker du att din katt har blivit ormbiten ska du också omedelbart kontakta veterinär. Håll katten i stillhet och se till att den inte rör sig för att undvika att giftet sprids i en snabb takt. Bär katten om det är möjligt.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker att din katt blivit ormbiten.

Insektsbett

De flesta katter klarar av ett enstaka insektsbett bra. Är det däremot många getingstick eller bistick så kan din katt bli mycket dålig. Vissa katter kan precis som vi människor vara överkänsliga för insektsbett och kan bli dåliga även efter ett enstaka bett.

Observera att
Din katt kan reagera om den får många knott- eller myggbett. Korthåriga och tunnhåriga katter är särskilt utsatta.

Ta kontakt med veterinär

  • Om din katt är överkänslig mot insektsbett.
  • Om din katt får många bett.
  • Om bettet tar så att det finns en risk för svullnad i svalg och luftvägar.
  • Om din katt verkar allmänpåverkad.