Orm- & insektsbett

På vissa ställen är det vanligt med huggorm. Risken för huggormsbett är störst varma och soliga vår- och försommardagar. Det händer att katter blir ormbitna och då oftast i frambenen/tassarna. De klarar ofta ormbett bättre än till exempel hundar. Men kontakta veterinär om du misstänker att din katt blivit ormbiten.

Läs mer

Håll katten stilla och kyl bettstället

Ett ormbett kan också vara mycket allvarligt för katt så därför bör du alltid kontakta veterinär om din katt har blivit ormbiten. Håll katten stilla i synnerhet om bettet tagit i en tass. Kyl också bettstället.

Bor du i ett ormtätt område eller har du långt till veterinär, till exempel om du befinner dig ute i skärgården, bör du kontakta veterinär innan för att rådgöra om du ska ha någon behandling till hands om olyckan skulle vara framme.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker att din katt blivit ormbiten.

Insektsbett

De flesta katter klarar av ett enstaka insektsbett bra. Är det däremot många getingstick eller bistick så kan din katt bli mycket dålig. Vissa katter kan precis som vi människor vara överkänsliga för insektsbett och kan bli dåliga även efter ett enstaka bett.

Observera att

Din katt kan reagera om den får många knott- eller myggbett. Korthåriga och tunnhåriga katter är särskilt utsatta.

Ta kontakt med veterinär

  • Om din katt är överkänslig mot insektsbett.
  • Om din katt får många bett.
  • Om bettet tar så att det finns en risk för svullnad i svalg och luftvägar.
  • Om din katt verkar allmänpåverkad.
Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
/Meny/Djur/Katt/När olyckan är framme/Orm- & insektsbett