Resa utomlands

Tänk på vilka regler som gäller när du ska ta med din katt tillbaka till Sverige. Kontakta Jordbruksverket för regler för avmaskning, vaccination, pass och id-märkning. Grundreglerna är samma i hela EU men det kan finnas variationer mellan länderna. Det är viktigt att tänka på om man ska besöka fler länder under resan. Kontakta ländernas ambassader innan avfärd.

Tänk på dvärgbandsmask när du åker på semester

När du varit utomlands med din katt finns kravet att katten avmaskas mot dvärgbandmask innan återresa till Sverige. Dvärgbandmask finns i två varianter, rävens och hundens dvärgbandmask, båda varianterna kan smitta katter. Eftersom dvärgbandmask även kan smitta oss människor och orsaka sjukdom är det viktigt att masken inte förs in och sprids i Sverige.

Katter som reser in i Sverige ska därför avmaskas med avmaskningsmedel som innehåller prazikvantel redan i avreselandet och avmaskningen måste intygas av veterinär. Katten bör också ges en andra dos prazikvantel 1-7 dagar efter den första avmaskningen. Observera att enbart medicin som innehåller prazikvantel har effekt mot dvärgbandmask.