Mask

Din katt kan vara infekterad med mask utan synbara tecken på sjukdom. En mindre mängd mask stör heller inte kattens hälsa. Men ibland kan till exempel diarré, kräkningar, hosta, pälsproblem och/eller påverkat allmäntillstånd bero på mask. Här hittar du produkter för avmaskning och tablettgivare för din katt.

Under Mina recept kan du även hämta ut dina djurrecept.

Läs mer

Kattens vanligaste mask

Spolmask

Spolmaskar är spolformade, gulvita med en längd upp till 10 cm. Det är vanligt att kattungar och unga katter är infekterade med spolmask. Kattungarna infekteras när de diar om kattmamman har en spolmaskinfektion.

Katten kan även infekteras av spolmask från omgivningen, genom att slicka på kattavföring som innehåller spolmaskägg eller genom att äta en mus som fått i sig spolmaskägg.

Med tiden utvecklar katten en motståndskraft mot spolmask, vilket gör att den vuxna katten sällan har problem med spolmaskinfektioner.

Bandmask

Bandmaskar är platta och segmenterade, det vill säga avdelade. Segmenten går lätt av, är rörliga och ser ut som tillplattade risgryn när de torkat. Bandmasken förökar sig via en mellanvärd som till exempel råtta eller mus.

Utekatter som äter råttor och möss blir därför ofta infekterade av bandmask. Kattungar kommer inte i kontakt med bandmask förrän de börjar äta små gnagare som bär på bandmasksmitta.

Visste du attSpringmask förekommer inte på katt och kan därför inte smitta människa med denna mask.

Tecken på mask

Din katt kan vara infekterad med mask utan synbara tecken på sjukdom. En mindre mängd mask stör heller inte kattens hälsa. Men ibland kan till exempel diarré, kräkningar, hosta, pälsproblem och/eller påverkat allmäntillstånd vara symptom på mask.

Ett tydligt tecken på infektion med mask är om du i kattens kräkningar eller avföring ser maskar. Du kan också se masksegment av bandmask i pälsen runt anus.

Ta kontakt med veterinär

  • Om din katt är allmänpåverkad
  • Om du misstänker att din katt har annan mask än spolmask eller bandmask
  • Om effekten uteblir efter avmaskning
  • För avmaskning i samband med utlandsresa

Smittovägar

Beroende på maskart, kan katten smittas på olika sätt.

  • Från miljön via annan katts avföring.
  • Via hjälpvärdar (som exempelvis små gnagare).
  • Via modersmjölken

Avmaska vid behov

Om du behöver avmaska din katt eller inte beror på hur mycket mask det finns i kattens omgivning. Är du osäker på om din katt behöver avmaskas kan du vända dig till veterinär eller själv ta prov på kattens avföring. Avföringsprov kan skickas för analys till Statens Veterinärmedicinska Anstalt eller Vidilab.

På Apoteket hittar du Kollamasken smådjur som är en låda avsedd för avföringsprov från bland annat katter. Lådan med provet skickar du till Vidilab för analys där man kan upptäcka ägg från spolmask och hakmask. Kostnaden för analysen ingår i lådans pris. Observera att analys av avföringsprov inte är en säker metod för att upptäcka bandmask.

Den vuxna katten avmaskar du vid starkt misstänkt eller konstaterad förekomst av mask. Har du en utekatt som äter råttor och möss kan den behöva avmaskas regelbundet, någon eller några gånger per år. Är katten yngre än 2 år bör du avmaska den mot både spol- och bandmask. Den äldre katten behöver oftast bara avmaskas mot bandmask.

Avmaska smalt

När du ska avmaska din katt bör du alltid sträva efter att använda ett avmaskningsmedel med ett smalt antiparasitärt spektrum. Det innebär att du väljer ett medel som bara är effektivt mot just den maskart katten har.

Det är viktigt att vara noggrann med doseringen. Väg katten, och ge hellre lite för mycket än för lite eftersom en alltför låg dos kan öka risken för att maskarna ska bli resistenta (motståndskraftiga) mot avmaskningsmedlet.

Vid upprepad avmaskning av katten under de första levnadmånaderna bör du använda samma medicin varje gång. Om kattmamman avmaskas i samband med kattungarnas första avmaskning använder du samma avmaskningsmedel även till kattmamman.

Det finns ett antal receptfria avmaskningsmedel att välja bland. Vissa avmaskningsmedel ger du vid ett enda tillfälle (engångsdos) medan andra ger du tre dagar i rad.

Det finns även receptbelagda avmaskningsmedel till katt som du ger genom att man applicerar en lösning på huden på katten, så kallad spot on. Detta kan vara ett alternativ om du har svårt att ge katten medicin i munnen. Rådgör i dessa fall med veterinär.

Resistens

Parasiter kan utveckla resistens (motståndskraft) mot alla grupper av avmaskningsmedel. I Sverige omfattar problemen i dagsläget bara vissa avmaskningsmedel och viss mask hos häst och får. Risken finns att även kattens maskar utvecklar resistens mot olika grupper av avmaskningsmedel.

För att fördröja resistensutvecklingen är det viktigt att tänka på följande

  • Använd avmaskningsmedel disciplinerat. Avmaska din vuxna katt vid misstanke eller konstaterad förekomst.
  • Dosera avmaskningsmedel rätt. Underdosering ökar risken för resistensutveckling.
  • Sträva efter att använda avmaskningsmedel som bara är effektivt mot den maskart som din katt är infekterad med.

Olika beredningsformer

Det finns många sätt att ge en katt medicin. Avmaskningsmedel finns som tabletter, pasta eller flytande lösning.

Tabletter

Tabletter kan ofta ges inbakade i lite ”godis” (till exempel leverpastej) alternativt krossade/delade och blandade med en liten portion foder. Om katten ändå lyckas sortera ut medicinen eller om tabletterna ska sväljas hela kan det vara lättare att använda en tablettingivare. 

Katter är mycket renliga djur som har en starkt rotad instinkt att tvätta sig. Till katter kan det därför ibland vara bra att röra ut krossade tabletter i lite smör eller kaviar och sätta på kattens tass så att den får slicka i sig medicinen.

Pasta och lösning

Medicin som oral pasta är nästan alltid förpackad i en färdig och förfylld doseringsspruta och den ger man direkt i munnen efter inställning av rätt dos. Mixtur, det vill säga flytande lösning, ges enklast med en spruta direkt i munnen.

Vid all medicinbehandling som ges direkt i munnen, som mixturer/orala pastor/egenberedda blandningar med hjälp av spruta, är det viktigt att föra in sprutan i mungipan och lägga medicinen långt bak på kattens tunga, utan att trycka ner sprutan i svalget. Kattens huvud hålls sedan uppåtriktat och sväljreflex kan framkallas genom att stryka längs matstrupen på undersidan av djurets hals.

Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
Visar 20 produkter
/Meny/Djur/Katt/Mask