Eksem & utslag

Bakterier finns normalt på huden men ibland kan det bli obalans i bakterieförekomsten och en infektion kan uppstå. Även svampar angriper huden på olika sätt. Födoämnesreaktioner och allergi mot ämnen i omgivningen kan också orsaka hudutslag. Kontakta veterinär om du misstänker allergi, svamp eller bakteriell infektion hos din katt.

Bakteriella hudinfektioner

Bakterier finns normalt på huden men av olika anledningar så kan det bli obalans i bakterieförekomsten och det sker en överväxt av någon bakterie. Bakteriella hudinfektioner är ovanligt på katt.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker att din katt har en bakteriell hudinfektion.

Olika svampar

Olika svampar angriper huden på olika sätt, vissa ger lindrigare besvär som är relativt enkla att behandla och andra ger besvär av mer kronisk karaktär. Dermatofytos eller ringorm förekommer på katt. Ringorm kan smitta mellan människor och djur. Svamparna angriper hårstrån eller hårsäckar vilket leder till håravfall, mjäll med eller utan klåda. Det finns också de katter som bär på smitta men inte uppvisar några symtom.
Behandling sker med särskilda mediciner mot svamp antingen lokalt på huden och/eller så kallad allmän behandling. Det finns inga receptfria mediciner för användning mot svampinfektion. Övrig medicinsk behandling kompletteras ibland med desinficerande schampo.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker att din katt har ringorm eller övrig svampinfektion.

Allergi

Allergi finns i flera olika former, till exempel födoämnesreaktioner och allergi mot ämnen i omgivningen. Födoämnesreaktioner kan debutera i vilken ålder som helst, även om det oftast startar på unga katter. Vanligast är att katten reagerar på något i födan som de ätit under längre tid än något nytt. Foderallergi ger framför allt klåda bland annat på öron, nacke och buk. En katt kan visa klåda genom att putsa sig överdrivet mycket.

Foderallergi behandlas genom att undvika de födoämnen som katten är allergiskt mot. Antingen ges hemlagat specialfoder och numera finns även kommersiella foder lämpliga vid vissa foderallergier.

Även andra former av allergi kan förekomma på katt.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker att din katt är allergisk