Valpsjuka

Valpsjuka kan drabba både vuxna hundar och valpar. Sjukdomen orsakas av ett valpsjukevirus som försvagar immunsystemet. Symtomen är feber och sekundära infektioner som till exempel rinnande nos och ögon, hosta, kräkningar och diarré. I Sverige vaccineras hundar rutinmässigt mot valpsjuka.

Läs mer

Valpsjuka – en allvarlig sjukdom

Valpsjuka är en allvarlig sjukdom eftersom den kan spridas till nervsystemet och där leda till inflammation i hjärnan och nerverna. Viruset sprids via luften och via direktkontakt mellan hundar.

Fäll ihop artikeln
Foto: Ulf Berglund
Foto: Ulf Berglund
/Meny/Djur/Hund/Vaccination/Valpsjuka