Rabies

Rabiesvirus kan smitta hundar liksom alla varmblodiga djur inklusive människa. Viruset finns i saliven hos det smittade djuret och sprids oftast genom bitsår. Viruset angriper nervsystem och hjärnan. Hunden drabbas av beteendeförändringar som till exempel aggressivitet och när nerver som styr musklerna drabbas, blir hunden slutligen förlamad. Drabbas svalgmusklerna börjar hunden dregla.

Ska du resa utomlands med din hund måste den vara vaccinerad mot rabies.

Aktuella bestämmelser som rör införsel av sällskapsdjur hittar du på Statens jordbruksverks hemsida.