Parvovirusinfektion/hundpest

Sjukdomen orsakas av ett parvovirus och ger upphov till en blodig tarminflammation. Andra symtom förutom blodiga diarréer är till exempel kräkningar, feber och slöhet. Hos valpar kan parvovirus orsaka inflammation av hjärtmuskulaturen. Viruset sprids via avföringen från smittade hundar.I Sverige vaccineras hundar rutinmässigt mot parvo.