Parainfluensa/kennelhosta

Kennelhosta kan orsakas av flera olika virus. En av dessa är hundens parainfluensavirus som lätt sprids genom hostning. Sjukdomen ger irritation i luftstrupe och bronker, vilket ger kraftig hosta. Hög feber kan också förekomma. Virusinfektionen kan också leda till att hunden får lunginflammation. Hunden ska hållas i stillhet så länge som den hostar. Hunden kan smitta flera dagar efter att hostan har slutat.