Leptospiros

Sjukdomen orsakas av bakterier och ger upphov till exempelvis hög feber, kräkningar och muskelsmärtor. Även vi människor kan drabbas. Hunden kan i förlängningen också få skador på lever och njurar. Hunden kan smittas genom vattendrag med relativt stillastående vatten. Bakterier kan utsöndras från urinen under lång tid. I Sverige anses sjukdomen vara ovanlig.Det finns en rekommendation att hundar som ska vistas utanför Norden ska vaccineras mot leptospiros.