Reflex till hund

När du rastar hunden under de mörka timmarna på dygnet kan det vara svårt för andra trafikanter att se din fyrbenta vän. Med reflex till hunden kan bilförare, cyklister och andra fotgängare upptäcka den på avstånd och därmed minska risken för olyckor. Öka tryggheten med reflexer till din fyrbenta familjemedlem.