Ohyra

Ohyra (parasiter) är ett vanligt problem som inte beror på dålig hygien utan finns naturligt i hundens omgivning. De flesta parasiter ger upphov till klåda i varierande grad men det finns de hundar som inte uppvisar några symtom men som ändå kan vara effektiva smittspridare. Vi har produkter som mask-tester, medel mot fästing och andra parasiter samt fästingplockare.

Ohyra är ett vanligt problem

På grund av att parasiter ofta smittar mellan individer är det bra att sätta in behandling snabbt. Det är viktigt att informera de djurägare vars djur din hund eventuellt kan ha smittat så att även de djuren kan få behandling och på så vis undvika att smittan sprids vidare.

Vissa parasiter kan även tillfälligt orsaka problem hos oss människor med symtom som utslag och klåda, dessa försvinner dock när din hund behandlas.

Idag finns det många effektiva receptfria mediciner på apoteket för att behandla din hund mot parasiter.

Viktigt
Observera att vissa av de mediciner som används till hund är giftiga för katt.