Feber

Färgglada vimplar
Små barn får lättare feber än vuxna, 39-40°C är inte ovanligt vid till exempel förkylning. Stirra dig inte blind på termometerns gradtal, försök istället bedöma barnets allmäntillstånd. Om febern är besvärande kan du behandla förkylda barn från 3 månader med receptfria läkemedel. Vilken medicin och i vilken dos beror på barnets ålder.

Barn kan lätt få feber

Om ett litet barn har för varma kläder eller är väldigt aktivt så kan det få lätt feber. Låt därför barn vila i en halv timme innan du tar tempen.

Barn kan få feberkramper, de liknar ett epileptiskt anfall och brukar vara i ungefär en minut. I regel är de ofarliga, men en läkarkontakt rekommenderas när det inträffar för första gången.

Tips vid feber hos barn

  • Mät barnets morgontemperatur när det är friskt, så har du ett basvärde att jämföra med.
  • Var inte rädd för febern, men följ barnets allmäntillstånd noga.
  • Det kan vara bra att ta tempen morgon och eftermiddag, och skriva upp resultatet.
  • Ge barnet mycket att dricka, gärna vad barnet tycker om och själv vill ha.
  • Barnet kan gärna vara uppe, låt det själv bestämma sina aktiviteter.
  • Klä inte på barnet mer än vanligt i förhållande till omgivande temperatur.

Receptfria mediciner till barn med feber

Till ett barn som har hög feber av förkylning eller influensa, och samtidigt är gnälligt, trött och har dålig aptit, kan du ge receptfri febernedsättande medicin som innehåller substanserna paracetamol eller ibuprofen. Följ doseringsanvisningarna noga när du ger medicin till barn.

Viktigt

Barn och ungdomar under 18 år som har feber ska inte använda mediciner med acetylsalicylsyra (till exempel Aspirin, Bamyl och Treo) utan att först ha rådgjort med läkare. Ge aldrig barn paracetamol i mer än två dygn eller ibuprofen i mer än tre dygn utan läkares rekommendation och följ doseringsanvisningen noga.

Välj rätt receptfri medicin

Om barnet har vattkoppor ska du inte ge tabletter med ibuprofen, diklofenak eller naproxen (eller andra så kallade NSAID-preparat). Dessa läkemedel kan i sällsynta fall allvarligt förvärra en eventuell infektion i huden. 

Barn från 3 månader 

Medicin med paracetamol, till exempel Alvedon. Använd lösning (till exempel Alvedon) eller suppositorier, även kallat stolpiller, med rätt dos för små barn.

Barn från 6 månader

Från sex månaders ålder kan du även ge medicin med ibuprofen, till exempel Ipren, men inte mer än 3 dagar utan läkares rekommendation. Rätt dos för små barn har Ibumetin lösning samt Ipren lösning och suppositorier.

Barn från 1 år

Om ditt barn har hög feber av förkylning och är gnälligt, trött och har dålig aptit, kan du ge febernedsättande medicin med paracetamol (till exempel Alvedon) eller med ibuprofen (till exempel Ipren).

Barnet ska vara minst ett år och du kan ge medicinen som oral lösning eller suppositorier, även kallat stolpiller, med rätt dos för små barn.

Barn från 3 år

Om barnet är över tre år kan du ge det febernedsättande medicin som munsönderfallande tablett eller brustablett. Munsönderfallande passar för barn som har lärt sig suga på tabletter, tuggar man på den blir den mjölig i munnen. Vanliga sväljtabletter brukar barn kunna svälja först i femårsåldern. Ge därför inte halva tabletter av vuxenstyrkan förrän du vet att barnet kan svälja en tablett eller, vid brustabletter, att barnet klarar att dricka en större mängd läkemedel med smak som inte är anpassad för barn.

Barn från 6 års ålder

När ditt barn är sex år kan du ge febernedsättande medicin som vanlig sväljtablett, munsönderfallande tablett eller brustablett. Du kan välja medicin med antingen paracetamol 500 mg (till exempel Alvedon eller Panodil) eller ibuprofen 200 mg (till exempel Ipren) som du hittar här. Dosen anpassas efter barnets vikt.