Sjuksköterska och professor Yvonne Wengström

Foto: Yvonne Wengström, sjuksköterska i onkologi och professor i omvårdnad, KI