Blodtrycksbehandling

Är du diagnostiserad med högt blodtryck? Tillsammans med Doktor24 hjälper vi dig att ta kontroll över dina värden. Med den digitala tjänsten Blodtrycksbehandling kan du följa ditt blodtryck kontinuerligt direkt via mobilen och i direktkontakt med ett vårdteam som följer upp dina värden och anpassar behandlingen efter dina behov. Ta kontroll över ditt blodtryck och dina framsteg!

  1. Digital kontakt med läkare och sjuksköterska
  2. Blodtrycksmätning hemma
  3. Personligt stöd för att nå ditt målblodtryck
  4. Erbjudande om 30% rabatt på utvalda blodtrycksmätare på apoteket.se

Hur går det till?          

Du mäter ditt blodtryck hemma och rapporterar in blodtrycksvärden i Doktor24:s app, där vårdpersonal kan hjälpa dig med stöd till förändring av levnadsvanor och läkemedelsbehandling med syfte att minska din risk för hjärt- & kärlsjukdomar.

Du ansöker om att gå med i tjänsten hos Doktor24 genom att först fylla i ett formulär på Doktor24.se. När du ansökt om att gå med i tjänsten träffar du läkare som undersöker om digital blodtrycksbehandling passar just dig, bland annat genom att ställa frågor och ta blodprover. Därefter hjälper Doktor24 dig med att skapa en behandlingsplan där både stöd till förändring av levnadsvanor och läkemedelsbehandling kan ingå.

Bra att känna till

När du deltar i behandlingsprogrammet för högt blodtryck är det Doktor24 som ansvarar för din blodtrycksbehandling, och till de du ska vända dig med frågor om ditt blodtryck. Däremot kommer du inte att listas hos Doktor24 och kommer fortsatt ha din vanliga dialog med din vårdcentral i övriga frågor. Din husläkare kommer alltid kunna se ditt medelblodtryck i journalanteckningar.

Mätning hemma – ett tryggt alternativ

I tjänsten Blodtrycksbehandling mäter du själv blodtrycket hemma i lugn och ro, och får hjälp av läkare digitalt när du behöver det. Målet är att du ska nå dina målvärden och känna dig helt trygg med behandlingen. Skulle dina värden avvika kommer en läkare att granska dina värden och återkomma till dig med förslag på åtgärder. Alla besök är digitala och hanteras direkt i Doktor24:s patientapp för mobilen.

Att tänka på inför mätningen

När du ansöker om att gå med i behandlingsprogrammet för högt blodtryck kontrolleras blod- och urinprov. Prover som kontrolleras inkluderar bland annat blodvärde, blodfetter, njurfunktion, saltbalans, sköldkörtelfunktion och proteinkoncentration i urin. Provtagningen upprepas med olika intervall efter behov.

Proverna som tas hjälper dels till att bedöma risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar och dels att avgöra vilken behandling som passar bäst för dig. Om du har lämnat aktuella prover mindre än 3 månader innan du går med i tjänsten så behöver proverna inte kontrolleras om.

För vem? För dig med högt blodtryck

Det digitala behandlingsprogrammet för högt blodtryck som genomförs av Doktor24 riktar sig till dig som är 40-65 år som sedan tidigare har fått diagnosen högt blodtryck av en läkare. Tjänsten passar dig som vi vill ta kontroll över ditt blodtryck och samtidigt gillar att ha egen koll på dina framsteg.

Pris 100 kr i patientavgift

För varje läkarbesök betalar du 100 kr i patientavgift, frikort gäller. Besök hos sjuksköterska är kostnadsfria. Om du inte redan har en blodtrycksmätare hemma så behöver du också köpa en blodtrycksmätare. När läkaren har bedömt att tjänsten är lämplig för dig, får du ett erbjudande om 30% rabatt på utvalda blodtrycksmätare hos apoteket.se.

Erbjudande 30% rabatt på utvalda blodtrycksmätare

Efter att en läkare bedömt att tjänsten är lämplig för dig, får du ett erbjudande om 30% rabatt på utvalda blodtrycksmätare på apoteket.se.

> Vill du hellre få hjälp med enskilda mätningar och utrustning på plats? Läs då mer om tjänsten Blodtryckskollen där du får hjälp direkt vid ett av våra Apotek.

Vi kan hjälpa många men inte alla

Blodtrycksbehandling på distans är en ny tjänst i Sverige och tyvärr kan vi i nuläget inte hjälpa dig som tidigare haft till exempel en hjärtinfarkt eller stroke.

Vi kan heller inte hjälpa dig som är yngre än 40 år eller över 65 år. Hos yngre personer som har högt blodtryck förekommer oftare än annars speciella orsaker till att blodtrycket är högt, vilket kan påverka hur behandlingen utformas.

Personer som är över 65 år har i högre grad andra sjukdomar samtidigt som högt blodtryck, där regelbunden fysisk undersökning kan vara nödvändig och som därför behöver behandlas i den fysiska vården.