Carinas möten med bröstcancerdrabbade

Carina Andersson, sjuksköterska i Falun och årets bröstsjuksköterska 2020, arbetar dagligen med att lugna sina patienter genom att erbjuda dem kunskap och en varm hand under behandlingsresan: ”Vi finns här för att ta hand om dig och i största möjliga mån göra dig frisk”, säger hon.

Förmedlar sin kunskap till patienterna

Carina blev sjuksköterska 1985 och har länge arbetat inom vården med inriktning bröstcancer. Enligt henne är det, det roligaste arbetet man kan ha, att dagligen möta patienter och hjälpa dem komma tillrätta inför, under och efter deras behandling.

– Bland det viktigaste i patientmötet är att förmedla något sorts lugn i det kaos som kan uppstå vid en cancerdiagnos. Att förklara att vi kommer att ta hand om dem, att vi vet vad vi ska göra och att vi kommer att finnas där under hela vårdkedjan. Tydlighet gör patienterna lugna, säger hon. 


Carina tilldelades priset, årets bröstsjuksköterska 2020, efter att ha blivit nominerad av medlemmar i Bröstcancerföreningen Dalarna. Motiveringen lyder:

"Genom sitt stora kunnande och varma bemötande skapar Carina Andersson trygghet hos sina patienter. Hon utstrålar mänsklig värme och erbjuder alltid det där lilla extra till människor hon möter. Carina Andersson är en mycket värdig mottagare av priset Årets bröstsjuksköterska."

Vanliga frågor från bröstcancerpatienterna

Under tiden som de bröstcancerdrabbade genomgår sin behandling kan de alltid kontakta sin kontaktsjuksköterska. Carina är en av de som gör det hon kan för att dämpa deras oro och ångest.

Kommer jag att dö nu? Hur ser prognosen ut? När blir det operation? Kan jag få statistik på överlevnad? Frågorna är varierande förklarar Carina, vissa kan komma med långa ark av frågor medan andra knappt har några funderingar alls. Ett flertal kvinnor undrar även över logistikfrågor som, hur ser planeringen ut? Kan jag jobba? Måste jag vara sjukskriven och hur länge?

– Logistiken sköter kontaktsjuksköterskan. Jag operationsplanerar och bokar operationstiden, jag träffar patienterna vid nybesöken och även samma morgon som de ska opereras samt ser till att ordna ett återbesök efter operationen. Patienten ska känna sig omhändertagen och ska alltid ha en tid bokad till nästa besök till. Där emellan är de varmt välkomna att höra av sig via telefonsamtal eller till 1177.

Carina förklarar att många känner sig betydligt lugnare av bara vetskapen om att hon finns ett samtal bort om en fråga eller tanke skulle dyka upp.

Många bröstcancerdrabbade avbryter deras behandling

Cirka 80% av all bröstcancer är så kallad hormonreceptorpositiv och innebär att patienten blir rekommenderad en antihormonell tablettbehandling i 5 alternativt 10 år. Behandlingen är en viktig tilläggsbehandling för att minska återfallsrisken.

Här har kontaktsköterskan en viktig uppgift att med olika åtgärder stötta och motivera patient så denne tar sig igenom behandlingen och att få den tiden att kännas tolererbar. En del har mycket biverkningar en del mindre och tyvärr kan det sluta med att en del avbryter sin behandling.

– Det viktiga är att ha kunskap om att de här biverkningarna kan uppstå och att det alltid finns någon åtgärd vi kan erbjuda så det blir bättre men vi kan sällan ta bort dem helt. Har du biverkningar, sluta inte med din medicinering, ring istället så pratar vi om det. TIllsammans kan vi hitta lösningar som gör att du klarar av din behandling. 

Ser till personen inte patienten

Det som driver Carina i sitt yrke som bröstsjuksköterska är främst patientmötena där hon med hjälp av sin kunskap och erfarenhet inkluderar de bröstcancerdrabbade och får dem att känna sig delaktiga i sin vård.

– Utmaningen är att se alla som individer med olika erfarenheter, bakgrund och förmåga att hantera sin situation. Att få denna patient att ta sig igenom ”bröstcancerresan” och vara så lite tilltufsad som möjligt när resan är klar, är en av mina viktigaste uppgifter.

Carina förklarar också att hennes jobb är långt från ett enmansjobb. I dagens vård handlar det om teamarbete mellan många olika professioner som är inblandade i patienternas vård, inklusive patienterna.

– Det är mycket mer skratt än tårar i våra möten med patienterna då allt, i grund och botten, handlar om att tänka positivt. Vi är här för dig som patient och vår avsikt är att göra dig frisk.

Biverkningar av antihormonell behandling

  • Värmevallningar.
  • Led och muskelvärk.
  • Torra slemhinnor.
  • Viktuppgång
  • Kognitiva och psykiska besvär
  • Nedsatt sexuell lust och förmåga

Hjälp vid biverkningar

  • Fysisk aktivitet och akupunktur kan hjälpa vid värmevallningar. Över tid brukar dessa biverkningar mildras och en del av patienter hittar egna lösningar som fungerar för dem.
  • Vid stelhet i muskler och leder uppmanas det till fysisk aktivitet samt smärtstillande som Paracetamol eller något antiinflammatoriskt preparat att ta vid behov.
  • Egenvårdsråd som receptfria intimprodukter, men även receptbelagda preparat som Brisell kan hjälpa vid torra slemhinnor i underlivet. I vissa fall går det bra att testa Vagifem, men det beror på vilken antihormonell behandling patienten har.
  • Vid kognitiva och psykiska besvär har du som patient rätt att kräva hjälp från vården, både genom fysioterapeuter och kuratorer. Detta gäller även vid nedsatt sexlust och förmåga.