Apoteket - Personal på sjukhus

Vårdpersonal som arbetar närmast vårdtagaren spelar en viktig roll i läkemedelshanteringen. De kan tidigt se och fånga upp eventuella problem och har ett stort ansvar att hantera läkemedel på ett korrekt och säkert sätt. Fr o m 2018 gäller en ny föreskrift om hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37. I denna utbildning tar vi upp det som delegerad personal ska känna till i denna föreskrift utifrån sitt dagliga arbete.

Syfte

Utbildningen syftar till att kvalitetssäkra hur omvårdnadspersonal hanterar läkemedel samt att öka förståelsen för hur viktigt det är att läkemedel hanteras på rätt sätt.

Utbildningen ger även ökad kunskap om läkemedelsbehandling till äldre och vad som skiljer sig från behandling av yngre. Läkemedel vid olika sjukdomar och symtom diskuteras.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänst, särskilt boende eller motsvarande som är delegerade för läkemedelshantering. 

Om det finns speciella önskemål om innehåll för funktionsstöd eller personliga assistenter skapar vi skräddarsydda utbildningar.

Innehåll

Vi tar upp hur ett läkemedel ska användas, varför det är viktigt att hantera läkemedel på rätt sätt och vikten av att observera och rapportera till sjuksköterska. Vi går igenom hur olika läkemedelsformer bör tas, biverkningar som kan uppstå, förvaring och hållbarhet. Vi poängterar vilka kontroller som ska göras vid administrering eller överlämnande av läkemedel utifrån HSLF-FS 2017:37.

Vi går igenom hur kroppen förändras när vi åldras och vad får det för inverkan på läkemedels effekter. Vi diskuterar läkemedel vid vanliga sjukdomar och symtom, exempelvis smärta, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, depression, sömnproblem, muntorrhet och fallrisk.

Genomförande

Utbildningen omfattar 2 tillfällen á 3 timmar och genomförs i grupper upp till 25 deltagare för att ge möjlighet till dialog och reflektion. Föreläsning varieras med fallbeskrivningar och gruppdiskussioner. Omfattning och upplägg kan skräddarsys utifrån verksamhetens behov liksom om utbildningen ska genomföras på plats eller digitalt via länk.

Vi erbjuder även en inspelad webbutbildning inför förnyad delegering där testfrågor och diplom ingår.

Vill du veta mer?

För mer information och beställning av våra utbildningar, välkommen att kontakta utbildningar@apoteket.se