Syfte

Öka förståelsen för och kunskapen om vad som kan gå fel i läkemedelshanteringen, bakomliggande orsaker och hur avvikelser kan förebyggas.
Att få möjlighet att reflektera och diskutera deltagare emellan och tillsammans med farmaceut som har erfarenhet av kvalitetsarbete runt läkemedel inom hälso-och sjukvård.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor, delegerad personal samt enhetschef/
verksamhetschef. Dessa tre yrkeskategorier kan med fördel delta vid samma
utbildningstillfälle för att ge ökad samsyn runt avvikelser och avvikelsehantering. Det är värdefullt om medicinskt ansvarig sjuksköterska / verksamhetschef deltar.

Innehåll

  • Vad är en avvikelse – vad är inte en avvikelse
  • Föreskrifter och lagar inom området
  • Lex Maria
  • Exempel på avvikande händelser
  • Att lära av avvikelser – förebyggande åtgärder
  • Händelseanalys och Riskanalys
  • Patientsäkerhetsrisker

Genomförande

Utbildningen ges i mindre grupper vilket uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte. Under utbildningen varieras föreläsning med diskussioner. Fokus under utbildningen ligger på diskussion kring rapporterade avvikelser/händelser. Utbildningen omfattar 2-3 timmar.

Vi kan genomföra utbildningen på plats eller digitalt via länk.

Vill du veta mer?

För mer information och beställning av våra utbildningar, välkommen att kontakta
utbildningar@apoteket.se