Apoteket - Läkemedel

Läkemedelsorsakad sjuklighet är vanligt hos äldre, cirka 35 000 äldre drabbas årligen av akut inläggning på sjukhus pga läkemedelsbiverkningar – över hälften av dessa sjukhusinläggningar bedöms vara möjliga att förebygga. Ett sätt att förebygga är att tidigt uppmärksamma läkemedelsrelaterade symtom och situationer som riskerar att orsaka stor skada. Läkemedelshantering kan också vara ett arbetsmiljöproblem tex hantering av cytostatika. Därför erbjuder Apoteket nu en utbildning som tar upp läkemedel och läkemedelsgrupper som kräver särskild uppmärksamhet.

Syfte

Att få ökade kunskaper och ökad förståelse för läkemedelsbehandling som kräver särskild uppmärksamhet. Utbildningen ger ett gediget kunskapslyft som du som sjuksköterska har stor praktisk nytta av i ditt arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som är sjuksköterska och arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård.

Innehåll

Läkemedelsgrupper som kräver uppmärksamhet vid blödning och fall

  • Antikoagulantia

Läkemedelsgrupper som kräver uppmärksamhet vid feber, diarré, kräkning eller risk för intorkning

  • Diabetesläkemedel
  • Hjärt-kärlläkemedel
  • Cox-hämmare
  • Litium

Annan läkemedelsbehandling som kräver särskild uppmärksamhet

  • Läkemedel som kan ge allvarliga och livshotande reaktioner
  • Arbetsmiljörisker

Genomförande

Utbildningen ges i mindre grupper (upp till 25 personer) vilket uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och diskussioner. Utbildningen omfattar 3 timmar.
Vi kan genomföra utbildningen på plats eller digitalt via länk.

Vill du veta mer?

För mer information och beställning av våra utbildningar, välkommen att kontakta utbildningar@apoteket.se