Globalt har man hittat 800 olika läkemedel i miljön. När läkemedel hamnar i naturen, främst vattenmiljön, riskerar människor och djur att påverkas negativt. Genom en ökad kunskap och medvetenhet om problemet kan sjuksköterskan bidra till att minska negativa konsekvenser av läkemedel i miljön.

Syfte

Utbildningen ger ökad förståelse för hur läkemedel påverkar vår miljö och hur du som sjuksköterska kan bidra till att minska de negativa konsekvenserna av detta.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård. xxx

Innehåll

Vi går igenom:

  • Aktuellt kunskapsläge och regelverk
  • Miljöklassificering av läkemedel
  • Lättanvända källor till miljöinformation
  • Konkreta tips på hur du som sjuksköterska i din arbetsvardag kan bidra till att minska läkemedels miljöpåverkan

Genomförande

Utbildningen omfattar 2 timmar och genomförs i mindre grupper för att uppmuntra till dialog.

Vi kan genomföra utbildningen på plats eller digitalt via länk.

Vill du veta mer?

För mer information och beställning av våra utbildningar, välkommen att kontakta utbildningar@apoteket.se