Läkemedel - en vanlig orsak till ökad fallrisk

Apoteket - Patient

I kvalitetsregistret Senior Alert som används av vårdgivare är fall ett av de områden som prioriteras. Vilka läkemedel handlar det om och hur kan jag göra i vardagen för att minska riskerna för fall på grund av läkemedel? Med vår utbildning får du som sjuksköterska ökade kunskaper om detta.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för läkemedel som ger ökad fallrisk och hur denna risk kan minskas.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård.

Innehåll

Utbildningen fokuserar på hur vi kan minska risken för att framförallt äldre faller beroende på läkemedel. Vi går igenom läkemedelsgrupper som ökar risken för fall. Vi ger exempel och tips på hur dessa risker kan minskas och vad man som sjuksköterska kan tänka på i det dagliga arbetet för att uppnå detta.

Genomförande

Utbildningen omfattar 2-3 timmar och genomförs i mindre grupper. Vi varvar föreläsning med diskussioner kring patientfall. Detta ger dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna samtidigt som utbildningen blir vardagsnära och praktiskt inriktad.

Vi kan genomföra utbildningen på plats eller digitalt via länk.

Mer information 

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se