För att du ska känna dig trygg och för att din personal ska känna sig säker så har vi tagit fram en ny utbildning som tar upp grunderna i läkemedelshantering för en patientsäker och kvalitativ vård.

Syfte

Utbildningen kvalitetssäkrar kunskapen inför en eventuell delegering och är ett stöd i denna process.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till omvårdnadspersonal inom exempelvis äldreomsorg och funktionsstöd som eventuellt ska få en delegering av läkemedelshantering från sjuksköterska.

Innehåll

Utbildningen tar upp grunderna inom områdena läkemedelshantering och läkemedelskunskap såsom hur ett läkemedel ska användas, varför det är viktigt att hantera läkemedel på rätt sätt och vikten av att observera och rapportera till sjuksköterska.

 

Vi går igenom hur olika läkemedelsformer bör tas, biverkningar som kan uppstå, förvaring och hållbarhet och annat som är viktigt att tänka på när man ger läkemedel. Vi går igenom hur man tolkar en läkemedelslista och vilka kontroller som är viktiga att göra vid administrering eller överlämnande av läkemedel enligt HSLF-FS 2017:37.

 

Utbildningen tar även upp ansvarsfördelning och vad det innebär att få en delegering, likväl som lagar och föreskrifter som styr arbetet med delegering.

Genomförande

Utbildningen kan genomföras på tre sätt:

På plats hos er (3 tim) i grupper upp till 25 deltagare

Digitalt live via länk (3 tim) i grupper upp till 25 deltagare

NYHET! Inspelad webbutbildning (2 tim) med individuell inloggning och diplom.

 

Vi erbjuder även Apotekets kvalitetssäkrade kunskapstest med 50 frågor som ett komplement till utbildningen för att kvalitetssäkra kunskapen hos medarbetaren.

Vill du veta mer?

För mer information och beställning av våra utbildningar, välkommen att kontakta utbildningar@apoteket.se