Elektroniskt kunskapstest inför delegering

Apoteket - Personal på sjukhus

Att säkerställa vårdpersonalens kunskaper i läkemedelshantering inför delegering är en viktig uppgift för sjuksköterskan. För att säkerställa och kvalitetssäkra kompetensen hos personalen erbjuder vi ett webbaserat kunskapstest.

Enkelt och smidigt – du spar tid

Du får testerna som en länk med separata lösenord, ett lösen till varje person du vill ska göra testet. Testet genomförs via dator eller telefon. 

Rättning sker automatiskt och du får tillbaka medarbetarens svar via e-post för individuell bedömning av kunskaperna. Resultatet från delegeringstestet kan du skriva ut och spara som dokumentation tillsammans med delegeringsbeslutet. 

 Alla test är olika 

  • Frågorna är slumpmässigt utvalda från en frågedatabas. Varje individ får ett unikt test. 
  • Varje test går bara att använda en gång och alla test har samma svårighetsgrad.

Äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri

Vi har tester riktade till äldreomsorg samt LSS/socialpsykiatri. Du väljer om testet ska omfatta insulin eller inte, eller om du vill ha frågor endast om insulin.

Uppdaterat och kvalitetssäkrat

Frågorna i databasen uppdateras regelbundet, byts ut och kvalitetssäkras av oss. Frågorna har tagits fram i samarbete med Medicinskt ansvarig sjuksköterska och täcker in områden som delegering, administrering, ordination, förvaring, signering, hantering av olika läkemedelsformer, insulin, syrgas, hygien och praktisk hantering. 

Testet är givetsvis uppdaterat utifrån förskriften HSLF-FS 2017:37 "Ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården".

Pris

Varje kunskapstest kostar 35 kronor exklusive moms. Vid större antal ges mängdrabatt.

För mer information och beställning av tester

Kontakta delegeringstest@apoteket.se