Elektroniskt kunskapstest för delegering

Apoteket - Personal på sjukhus

Vi kan förenkla denna arbetsuppgift för er med vårt webbaserade delegeringstest som kan användas inför all delegering av läkemedels-hanteringen. Vi ser till att testfrågorna är aktuella och ni får de rättade frågorna som en rapport för varje person. Testet är givetvis uppdaterat i enlighet med den nya föreskriften kring ordination och hantering av läkemedel - HSLF-FS 2017:37.

Enkelt och smidigt – du spar tid

Du beställer testerna via webben. När du får testerna – i form av en länk med separata lösenord – är de färdiga att användas av omsorgspersonalen. De genomför testet vid en dator. 

Rättningen sker sedan automatiskt och du får direkt tillbaka varje medarbetares svar via e-post för individuell bedömning av kunskaperna. Resultatet från delegeringstestet kan du skriva ut och spara som dokumentation tillsammans med delegeringsbeslutet. 

 Alla test är olika 

  • Frågorna är slumpmässigt utvalda från en frågedatabas. Alla får ett unikt test. 
  • Varje test går bara att använda en gång och alla test har samma svårighetsgrad.

Uppdaterat och kvalitetssäkrat

Frågorna i databasen uppdateras regelbundet, byts ut och kvalitetssäkras av oss. Frågorna har tagits fram i samarbete med en erfaren MAS och täcker in områdena delegering, administrering, ordination, förvaring, signering, hantering av olika läkemedelsformer, insulin, syrgas, hygien och praktisk hantering. 

Pris

Varje kunskapstest kostar 35 kronor exklusive moms.

För mer information och beställning av tester

Observera att det finns två typer av tester att beställa, beroende på om personens delegering ska omfatta insulin eller ej. Det går även att beställa frågor som rör endast insulin/diabetes.

Kontakta delegeringstest@apoteket.se