NOAK och warfarin – strokeförebyggande behandling

Anna

Förmaksflimmer är vanligt förekommande och innebär en ökad risk för ischemisk stroke. Warfarin har länge dominerat den förebyggande behandlingen, men de senaste åren har en ny grupp orala antikoagulantia – NOAK, börjat användas för att förebygga strokerisk vid förmaksflimmer.

Vänligen observera att utbildningen genomgår revidering. Välkommen tillbaka att boka utbildningen när den är uppdaterad.

Syfte

Utbildningen ger ökad kunskap om läkemedel som används för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer – fokus ligger på NOAK. Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för dessa läkemedel, hur de används och vad det finns för behandlingsrekommendationer. Med mer kunskap kring dessa preparat har du möjlighet att bidra till en bättre och säkrare läkemedelsbehandling.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård.

Innehåll

Utbildningen utgår från Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation "Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer" från 2017.

Utbildningen tar bland annat upp:

  • Huvudbudskapet i Läkemedelsverkets rekommendation
  • Förmaksflimmer och strokerisk – hur görs riskvärdering
  • Skillnader och likheter mellan olika preparat – faktorer att ta hänsyn till vid val av behandling
  • Områden som är viktiga att tänka på vid behandling med NOAK, tex interaktioner, uppföljning, reversering av effekt vid blödning, glömd dos

Genomförande

Utbildningen omfattar 2-3 timmar och genomförs i mindre grupper. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och diskussioner.
Denna utbildning erbjuder vi på plats, digitalt via länk eller som en förinspelad webbutbildning.

Mer information 

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se