Apoteket - Läkemedelsgenomgång

Ökad patientsäkerhet med rätt läkemedel i rätt dos

Ta hjälp av specialutbildade apotekare som konsultstöd vid dina läkemedelsgenomgångar. Vår kunskap bidrar till att öka kvaliteten i läkemedelsbehandlingen till äldre och patienterna får säkrare vård som är långsiktigt kostnadseffektiv.

Våra apotekare har lång erfarenhet av vårdnära arbete med enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar samt djup och uppdaterad kunskap om läkemedelsbehandling till äldre. Både patienten och samhället vinner på regelbundna läkemedelsgenomgångar. Se det som en långsiktig investering.

Säkrare läkemedelsanvändning för patienten och tryggare arbetsmiljö för personalen 

Vi erbjuder flera metoder och stöd för ert arbete med läkemedelsgenomgångar på till exempel 

  • Vårdcentral
  • Klinik
  • Särskilt boende

Det underlättar ert arbete med att förbättra läkemedelsanvändningen för patienterna och ökar dessutom patientsäkerheten. Samtidigt minskas kostnaderna långsiktigt i och med att patienten får rätt läkemedel i rätt dos och vid rätt tillfälle. Inga onödiga läkemedel förskrivs och risken för att patienten hamnar på akutsjukhus eller återinläggs till följd av läkemedelsrelaterade problem minskar. Vårdbehovet för patienten blir generellt mindre.  

Kvalitetssäkrad läkemedelsbehandling

Med systematiska läkemedelsgenomgångar arbetar din verksamhet mot målet kostnadseffektiv läkemedelsbehandling i enlighet med den nationella läkemedelsstrategin, och en kvalitetssäkrad läkemedelsbehandling enligt föreskriften från Socialstyrelsen om årliga läkemedelsgenomgångar. 

Skräddarsytt stöd

Vi skräddarsyr våra insatser efter varje enhets särskilda behov. Det kan till exempel handla om utbildningar, seminarier eller stöd för att utveckla era rutiner och processer kring läkemedelsgenomgångar. Vi deltar också i arbetet med att genomföra läkemedelsgenomgångar, antingen på plats hos er som kund eller via olika distanslösningar

Chef Farmacikonsulter

Karin Jarnehammar

Telefon

Tel: 072 - 571 48 76

E-post

karin.jarnehammar@apoteket.se

Samordnare läkemedelsgenomgångar

Eva Wärmling

Telefon

010 - 447 74 71

E-post

eva.warmling@apoteket.se