Apoteket - Läkemedelsgenomgång

Ökad patientsäkerhet med rätt läkemedel i rätt dos

Ta hjälp av specialutbildade apotekare som konsultstöd vid dina läkemedelsgenomgångar. Vår kunskap bidrar till att öka kvaliteten i läkemedelsbehandlingen till äldre och patienterna får säkrare vård som är långsiktigt kostnadseffektiv.

Säkrare läkemedelsanvändning 

Apoteket erbjuder flera metoder och stöd för ert arbete med läkemedelsgenomgångar på
t. ex.vårdcentral eller särskilt boende.

Syftet är att underlätta ert arbete med att öka patientsäkerheten och kvalitetssäkra läkemedelsbehandlingen.

Med systematiska läkemedelsgenomgångar arbetar din verksamhet i enlighet med den nationella läkemedelsstrategin och Socialstyrelsens föreskrift om årliga läkemedelsgenomgångar.

Skräddarsytt stöd

Vi skräddarsyr våra insatser efter din verksamhets behov.
Det kan till exempel handla om utbildningar, seminarier eller stöd för att utveckla era rutiner och processer kring läkemedelsgenomgångar.

Vi kan genomföra läkemedelsgenomgångar på distans och är öppna för dialog om vilken lösning som passar er verksamhet bäst.

Chef Farmacikonsulter

Karin Jarnehammar

Telefon

Tel: 072 - 571 48 76

E-post

karin.jarnehammar@apoteket.se

Samordnare läkemedelsgenomgångar

Eva Wärmling

Telefon

010 - 447 74 71

E-post

eva.warmling@apoteket.se