Apoteket - Läkemedelsförråd

Fullt ansvar för förrådet

Läkemedelsservice är ett verktyg för att sänka kostnaderna, öka kvaliteten och minska läkemedelshantering av lagerförda produkter på din enhet. 

Tjänsten innebär att vi tar det fulla ansvaret för förrådet: från anpassning av sortiment, beställning av läkemedel till uppackning av läkemedel. Som ett extra stort plus får avdelningen större läkemedelskompetens genom våra specialutbildade farmaceuter som arbetar med förrådet.

Läkemedelsautomater ger säkrare läkemedelshantering

Genom att använda läkemedelsautomater istället för förråden ökar säkerheten och åtkomsten av läkemedel samtidigt som det går iväg automatisk beställning när någon produkt börjar ta slut. 

Det finns mycket att vinna på att installera läkemedelsautomater

  • Förråden blir tillgängliga dygnet runt. 
  • Obehörigas åtkomst till läkemedel försvåras.
  • Varje uttag registreras vilket leder till ökad spårbarhet och säkrare kontroll. 

På så sätt minskar även svinnet och kassationen samtidigt som den verkliga förbrukningen enkelt kan följas. Er läkemedelshantering blir helt enkelt smartare och säkrare.

Farmaceutisk kompetens som adderar värden

I tjänsten läkemedelsservice påfyllnad av läkemedelsautomater ingår att en farmaceut har regelbunden kontakt med din avdelning. Genom närheten till en läkemedelsspecialist kommer dina medarbetare att få större insyn i och kunskap om läkemedel och läkemedelshantering.

Telefon

010 - 447 73 00

E-post 

order@apoteket.se