Farmaceut på särskilda boenden & inom hemsjukvård

Med en farmaceut på plats på SÄBO får du stöd i arbetet med läkemedelsfrågor.

Vårt koncept ”Farmaceut på SÄBO” är en beprövad arbetsmodell där vår farmaceut arbetar på plats tillsammans med vårdteamet med syfte att få en helhetssyn över läkemedelsfrågorna istället för att göra enstaka punktinsatser.

Konceptet är applicerbart inom särskilda boenden, hemsjukvård, LSS-boenden mm och sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska, enhetschef och vårdteam.

Vår specialutbildade farmaceut arbetar systematiskt genom att gå bredvid både sjuksköterskor och personal med läkemedelsdelegering, analysera lokala rutiner för läkemedelshantering och kan också bistå vid frågor om läkemedelsbehandling (exempelvis läkemedelsgenomgångar).

I arbetet ingår även att i möjligaste mån begränsa användningen av miljöfarliga läkemedel och att minska kassationen av läkemedel. 

Utifrån sin analys tar farmaceuten fram en åtgärdsplan med konkreta förslag på åtgärder som gör arbetet effektivare och säkrare. Förslagen kan omfatta revidering av lokala skriftliga rutiner, identifierade utbildningsbehov och ändringar i det praktiska arbetet.