e-verifiering ingår när du köper/beställer läkemedel hos Apoteket

Apoteket - Läkemedel

Apoteket har anpassat sig till den nya lagstiftningen för e-Verifiering av läkemedel vilket innebär att Apoteket AB utför e-verifiering avseende de läkemedel som du som vårdgivare köper/beställer hos oss.

Den 9 februari 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft för att hindra förfalskade läkemedel att nå patienterna via den legala distributionskedjan - Det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel (2011/62/EU). Det innebär att du som vårdgivare har ansvar för att genomföra e-verifikation antingen själv eller med hjälp av en apoteksaktör.

Apoteket kontrollerar 

Apoteket har anpassat sig till den nya lagstiftningen och kontrollerar säkerhetsförsegling på läkemedelsförpackningen samt verifierar och avaktiverar läkemedelsförpackningen mot det av e-Vis (e-verifikation i Sverige) tillhandahållna systemet där information om säkerhetsdetaljerna för läkemedel hämtas. E-verifiering sker på de läkemedel som omfattas av förordningen, under förutsättning att innehavaren av marknads­föringstillståndet för läkemedlet (MAH) har utfört och fullgjort de uppgifter som krävs enligt direktivet.  

Avaktivering även på lokala apotek 

Det innebär att e-verifiering ingår när du köper/beställer läkemedel hos Apoteket. För dig som beställer läkemedel via vår beställningsportal/telefon har vi uppdaterat de Allmänna villkoren med information kring e-verifiering. Kontroll och avaktivering sker även om du handlar på rekvisition på ditt lokala apotek.