Läkemedelssupport med mänsklig touch

Ett fingeravtryck identifierar sjuksköterskan som enkelt får fram rätt läkemedel i rätt dos till sin patient. Läkemedelsautomaten används på en vårdavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna – ett av många sjukhus där Apoteket ansvarar för Läkemedelsupporten.

– För oss har automaterna blivit en succé, säger biträdande omvårdnadschef Stina Fransson Sellgren på Karolinska Universitetssjukhuset. Läkemedelshanteringen är säkrare och effektivare, sjuksköterskorna har minskat sin tid i medicinrummen med hela 40 procent och vi har genom åren sparat miljontals kronor.

De första läkemedelsautomaterna infördes på Karolinska för cirka fem år sedan och i dag finns drygt 80 stycken utplacerade på olika vårdavdelningar. Det ansvarsfulla påfyllnadsarbetet av automaterna görs av Eric Engström och hans kollegor från Apotekets Läkemedelssupport.

– När vi fyller på automaterna är det full koncentration som gäller. Inget får bli fel och vi kontrollerar alltid flera gånger att vi lägger rätt läkemedel i rätt fack, berättar Eric som har jobbat på Apoteket sedan 1965 och på Karolinska i över 20 år.

Apotekets supportarbete har ändrats

Eric under årens lopp upplevt hur arbetet på Läkemedelssupporten har förändrats. Tidigare handlade det till stor del om att beställa och fylla på läkemedel till avdelningarnas medicinförråd och att lasta vätskevagnar med infusions- och spolarvätskor. Det ingår självklart fortfarande i Erics arbetsbeskrivning, men stora delar av dagarna går nu även åt till att registrera beställningar och fylla på läkemedelsautomaterna.

Det sker genom att Eric identifierar sig med sitt fingeravtryck. Automatens display visar då tydligt vilka blinkande lådor i automaten som måste fyllas på. På samma sätt identifierar sig sjuksköterskorna när de ska hämta ut läkemedel till sina patienter.

– När automaten fått veta vilket läkemedel och vilken patient det gäller är det fritt fram för sköterskan att öppna den låda som blinkar vilken innehåller det rätta läkemedlet. Är automaten rätt påfylld – vilket jag ju ser till, så är säkerheten mycket hög, berättar Eric.

Att läkemedelsautomaterna förbättrat patientsäkerheten skriver Stina Fransson Sellgren under på. Interna undersökningar på Karolinska visar att de avdelningar som använder läkemedelsautomater inte registrerar några förväxlingsfel (till exempel fel dos eller fel läkemedel) och att antalet Lex Maria-anmälningar som rör läkemedelshantering har minskat ordentligt.Med ett uppstramat sortiment, noll i svinn och få läkemedel som slängs sparar sjukhuset årligen hundratusentals kronor per avdelning.

– Många sjuksköterskor säger att de aldrig skulle kunna tänka sig att jobba på en arbetsplats som inte har läkemedelsautomater. Det känns helt enkelt tryggare och sparar en massa tid, säger Stina Fransson Sellgren.

Traditionell läkemedelsservice finns kvar

Ännu saknar ett tiotal vårdavdelningar på Karolinska läkemedelsautomat. Istället använder de sig av Apotekets traditionella läkemedelsservice i form av skötsel och påfyllning av medicinförråden. På dessa avdelningar är Eric och hans kollegor ansvariga för att allt står på rätt plats och med hjälp av en handscanner skapar han en lista över vilka läkemedel som behöver beställas hem och fyllas på.

– Vi har alltid god kontakt med vårdpersonalen på avdelningarna och de är nöjda med det vi gör. Om de behöver något speciellt läkemedel ringer de och vi kan oftast fixa fram medicinerna direkt, säger han.

Men allt fler avdelningar går nu över till att använda läkemedelsautomaterna och inom något år kommer hela sjukhuset ha tillgång till dem.

– De är definitivt framtiden och vårt supportjobb kommer i ännu större utsträckning att handla om att arbeta med dem, förutspår Eric.

Text: Pia Hellsing

Läkemedelssupport Vård och Företag i Stockholm ger service till sex sjukhus i länet och består av tre olika tjänster

  • Påfyllning och skötsel av läkemedelsförråd på vårdavdelningar (läkemedelsservice).
  • Påfyllning av läkemedelsautomater.
  • Påfyllning av vätskevagnar.