Avfallssystem för läkemedel

Inget mer läkemedelsavfall som blir stående i onödan i era lokaler. Istället en miljöriktig, säker och effektiv hantering av läkemedelsavfall. Ni fyller avfallslådan, beställer hämtning och vi tar hand om upphämtning och transport av avfallet.

Apotekets avfallssystem för läkemedel består av:

Destruktionslåda för läkemedelsavfall

Beställningsnummer: 212192
Pris per låda exkl moms: 330 kronor
Storleken: 294x197x260mm.

I priset ingår hämtning av avfallet för transport till destruktionsanläggning samt förbränning. Destruktionen uppfyller kraven på spårbarhet. 

Burk för flytande läkemedelsavfall från sprutor och kanyler

Beställningsnummer: 212190
Pris per burk exkl moms: 110 kronor
Volym: 0,45 l

Destruktion sker genom att fylld och försluten burk läggs i destruktionslådan som är avsedd för läkemedelsavfall.

Flaska för flytande läkemedelsavfall

Beställningsnummer: 212193
Pris per flaska exkl moms: 80 kr
Volym: 1 l

Destruktion sker genom att fylld och försluten flaska läggs i destruktionslådan som är avsedd för läkemedelsavfall.

Destruktion

Vid leverans av destruktionslådan medföljer information om hur du beställer upphämtning av ditt läkemedelsavfall.

Enkel beställning

Beställning kan göras elektroniskt via Vårdshopen eller Webbabest. Ni finner kundnumret på följesedel eller faktura.

Kontakt

Vid frågor gällande hämtning av läkemedelsavfallslådan eller övriga frågor kring läkemedelsavfall kontakta Apotekets kundservice på transport.uppsala@apoteket.se.

 

Montering av låda för läkemedelsavfall

Preparat

Sorteras som

Hantering

Flytande läkemedelsavfall

Läkemedelsavfall

Samlas i plastflaskan som är märkt Kasserade läkemedel, plastflaskan försluts och placeras i läkemedels-avfallslådan

Infusionspåsar med kvarvarande läkemedel

 

Läkemedelsavfall

Lägg infusionspåsar med kvarvarande flytande läkemedel i tät avfallspåse och förslut avfallspåsen innan den placeras i avfallslådan

Flytande läkemedel som varit uppdraget i spruta

Läkemedelsavfall

Samlas i plastburken för flytande läkemedelsavfall, plastburken läggs sedan i läkemedelsavfallslådan

Näringslösningar utan tillsats av läkemedelssubstans

Brännbart avfall

Töms i avloppet, komposteras alt. läggs i fraktionen brännbart avfall

Läkemedel med stora rest-mängder efter användning, till exempel depotplåster, pulver-inhalatorer och vaginalinlägg

Läkemedelsavfall

Lägg dessa produkter i läkemedels-avfallspåse, som placeras i avfallslådan

Tabletter från burkar

Läkemedelsavfall

Töm tabletterna i läkemedels-avfallspåse och placera den i läkemedelsavfallslådan

Tabletter i blisterkartor

Läkemedelsavfall

Lägg blisterkartorna med läkemedel i läkemedelsavfallspåse och placera den i läkemedelsavfallslådan

Dosförpackade läkemedel

Läkemedelsavfall

Lägg överblivna, dosförpackade läkemedel direkt i läkemedelsavfallslådan utan att bryta dospåsarna

Tom infusionspåse

Brännbart avfall

Hanteras som brännbart avfall

Tömd spruta

Brännbart avfall

Hanteras som brännbart avfall

Kanyler och lancetter

Smittförande avfall

Samlas i separat och godkänd kanylbehållare

Tomma läkemedelsförpackningar som inte klassas som farligt avfall

 

Förpackningar av glas, papp, mjukplast med mera

Sorteras i respektive förpackningsfraktion

 

Tomma läkemedelsförpackningar som klassas som farligt avfall

Farligt avfall

Hanteras separat som farligt avfall

 

Tomma läkemedelsförpackningar för antibiotika

 

Brännbart avfall

Bör läggas i läkemedelsavfallspåse, som knyts ihop, och sorteras som brännbart avfall

Tom akutask (plastlådan) från APL

Plaståtervinning

Sorteras i plaståtervinning

Flaskor med gummipropp och aluminiumring med volym under 50 ml

Brännbart avfall

Sorteras i brännbart avfall

 

Ytterförpackningar till läkemedelsförpackningar

Förpackningsinsamling

Sorteras i förpackningsinsamlingen