Läkemedelsindragningar

För information om läkemedelsindragningar så hänvisar vi till Läkemedelsverkets hemsida:

läkemedelsverket.se/indragningar