Avvikelseanmälan

 Apodos - Avvikelseanmälan


Vid frågor, kontakta apotekets kundservice:
Telefon: 0771-210 210, E-post: apodos@apoteket.se
Adress: Apodos orderberedning,
Dag Hammarskjöldsväg 18, 751 83 Uppsala

Kund/Dosmottagare

Felet avser

Personuppgifter

Felbeskrivning

Felet avser

Vidtagna åtgärder

Bifoga fil/bild

Uppgiftslämnare