Aktuellt sortiment för Apodos

Apoteket - Läkemedel

Här hittar du Apotekets aktuella sortimentslista för dosförpackade läkemedel – inklusive licensläkemedel.

Dossortimentet grundar sig bland annat på Läkemedelskommiténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte (TLV).

  • Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensiering.
  • Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.
  • Dosleverantören delar, av farmaceutiska skäl, inte tabletter i mindre än halva delar. 

Uppdaterad 2018-11-21

Välj landsting och ladda ner lista

Lista sorterat på läkemedelsnamn  

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Lista sorterat på ATC-kod

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Apoteket har fått förtroende att försörja följande läns landsting med Apodos

  • Västra Götaland
  • Halland
  • Stockholm
  • Gotland