Aktuellt sortiment för Apodos

Apoteket - Läkemedel

Här hittar du Apoteketet aktuella sortimentslista för dosförpackade läkemedel – inklusive licensläkemedel.

Dossortimentet grundar sig bland annat på Läkemedelskommiténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte (TLV).

  • Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensiering.
  • Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.
  • Dosleverantören delar, av farmaceutiska skäl, inte tabletter i mindre än halva delar. 

VIKTIG INFO till förskrivare!

Uppdaterad 2017-06-12

Persantin Depot kan ej längre dosdispenseras

Tillverkningsprocess och läkemedelskomposition har ändrats för Persantin Depot och i samband med detta så har även förvaringsbetingelser förändrats. Läkemedlet kan inte längre dosdispenseras då det är fuktkänsligt och måste förvaras i sin originalförpackning. Dosapoteket kontaktar vården om åtgärd och flytt till expedition som originalförpackning. Eftersom Persantin Depot rent systemmässigt tyvärr inte kan plockas bort från dispenserbara sortimentet så länge det finns disp-ordinationer kvar så vill vi uppmärksamma er på att man inte ska flytta ordinationer av detta läkemedel från originalförpackning till dispenserat. Risken blir annars stor att dosapoteket får ringa flera gånger gällande samma patienter då Persantin hela tiden återinsätts som dispenserat.

  

Angående korta kurer ordinerade som dispenserat i Apodos

Vid insättning av korta kurer av läkemedel (ofta antibiotika) i dispenserad dos är det ofta oklart om jourdoser delats ut och när i så fall behandling påbörjats. Dosapoteket har därför bestämt att oavsett om en sådan ordination är insatt akut eller med nästa leverans så flyttas den korta kuren momentant från dispenserad dos till expedition som originalförpackning. Ett meddelande skickas även i Pascal till förskrivaren: ”Hej! För kännedom flyttades ordinationen av XX så att patienten har möjlighet att hämta ut sitt läkemedel på ett lokalt apotek och kunna påbörja sin kur fortast möjligt. Med vänlig hälsning Dosapoteket.”

Välj landsting och ladda ner lista

Lista sorterat på läkemedelsnamn  

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Lista sorterat på ATC-kod

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Apoteket har fått förtroende att försörja följande läns landsting med Apodos

  • Västra Götaland
  • Halland
  • Stockholm
  • Gotland