Aktuellt sortiment för Apodos

Apoteket - Läkemedel

Här hittar du Apoteketet aktuella sortimentslista för dosförpackade läkemedel – inklusive licensläkemedel.

Dossortimentet grundar sig bland annat på Läkemedelskommiténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte (TLV).

 • Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensiering.
 • Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.
 • Dosleverantören delar, av farmaceutiska skäl, inte tabletter i mindre än halva delar. 

VIKTIG INFO till förskrivare!

Ändrad förvaringsanvisning för Persantin Depot och Asasantin Retard

Boehringer Ingelheim, som tillverkar Persantin Depot och Asasantin Retard, har meddelat att man ändrat i tillverkningen av dessa läkemedel, vilket gjort att även rekommendationer kring förvaring förändrats. Tidigare gick det bra att förvara kapslarna i dosett eller dospåsar i en månad, men nu måste dessa förvaras i sin originalförpackning på grund av fuktkänslighet. Detta gör att vi inte längre kan dosdispensera Persantin Depot och Asasantin Retard. Därför pågår nu ett arbete för Dosapoteket att kontakta vården om flytt av ordinationerna från dosdispenserat till som hel förpackning. Därmed undanber vi oss nyinsättningar som dispenserat av dessa läkemedel tills att det i Pascal endast går att ordinera som originalförpackning. Man får så klart gärna gå in redan nu och ändra i ordinationerna för berörda patienter till expedition som hel förpackning.

Välj landsting och ladda ner lista

Lista sorterat på läkemedelsnamn  

Sortimentet för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

Sortimentet för Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Lista sorterat på ATC-kod

Sortimentet för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

Sortimentet för Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Apoteket har fått förtroende att försörja följande läns landsting med Apodos

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Jämtland
 • Västernorrland
 • Stockholm
 • Gotland
 • Östergötland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Blekinge