Dossortimentet grundar sig bland annat på läkemedelskommiténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte (TLV).

  • Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensiering.
  • Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.
  • Dosleverantören delar, av farmaceutiska skäl, inte tabletter i mindre än halva delar. 

Här hittar du Apotekets aktuella sortimentslista för dosförpackade läkemedel - inklusive licensläkemedel.

Uppdaterad 2020-10-16

Lista sorterat på läkemedelsnamn

Lista sorterad på ATC-kod