Här hittar du Apotekets aktuella sortimentslista för dosförpackade läkemedel – inklusive licensläkemedel.

Dossortimentet grundar sig bland annat på läkemedelskommiténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte (TLV).

  • Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensiering.
  • Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.
  • Dosleverantören delar, av farmaceutiska skäl, inte tabletter i mindre än halva delar. 

I tabellen publicerar vi unika rester på receptbelagda läkemedel, dvs. rester där man inte kan byta till något utan att kontakta förskrivaren. Detta innebär att generika och parallellhandlade läkemedel inte finns med, inte heller om det finns utländska förpackningar eller förpackning med kort hållbarhet.

VarunrProduktBeräknad leveransUppdaterad
059133, 059142 Alfadil, depottablett 4 mg, 8 mg, Pfizer AB, Pfizer AB, C02CA04

4 mg- vecka 27 - För alternativ, kontakta ditt sjukhusapotek.
8 mg- vecka 15

Ingen uppgift 19 mars, 2019
024296 mfl Imovane/Zopiklon 5 mg, 7,5 mg, N05CF01

Imovane och Zopiklon från samtliga leverantörer är restnoterade. De beräknas åter i april/maj beroende på förpackningsstorlek.

Vnr 076036 Zopiklion PIlum 7,5 mg 100 stk finns tillgänglig.

Kontakta ditt sjukhusapotek för alternativ.

Ingen uppgift 08 mars, 2019
536714 Provera, tablett 5 mg, Pfizer,G03DA02 31 maj, 2019 18 mars, 2019
124321, 124339 Hiprex, tablett 1 g, Meda, J01XX05

För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

15 april, 2019 18 mars, 2019
053130 Dipyridamol Alternova, depotkapsel, hård 200 mg,Orifarm Generics, B01AC07

För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

01 september, 2019 18 mars, 2019
429645, 452712 Gabapentin Orion, filmdragerad tablett 600 mg, 800 mg, Orion Pharma,N03AX12 03 juni, 2019 28 januari, 2019
157925, 059151, 059160 Alfadil BPH depottablett 4 mg, 8 mg, Pfizer, C02CA04

4 mg - vecka 27

8 mg - vecka 15

Ingen uppgift 08 mars, 2019
453149 Adrenalin Martindale Pharma, inj-vätska, lösning 0,1 mg/ml,Unimedic Pharma AB,C01CA24 15 april, 2019 18 mars, 2019
488258 Synacthen, inj-/inf-vätska, lösning 0,25 mg/ml,CD Pharma Srl.,H01AA02

För alternativ  - kontakta ditt sjukhusapotek.

01 maj, 2019 18 mars, 2019
389171 Femanest, tabl 1 mg, Meda, G03CA03 01 maj, 2019 19 februari, 2019
069559, 512079 m fl Campral enterotablett 333 mg Merck, N07BB03

För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

31 juli, 2019 18 mars, 2019
563767, 424036, 461400 mfl Dolcontin depottabl, 5, 10, 30 mg Pfizer, N02AA01

Förväntas åter vecka 13, för alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

29 mars, 2019 28 januari, 2019
113982 RescueFlow, inf-vätska, lösning, Pharmnovia A/S, B05AA05 31 mars, 2019 25 januari, 2019
474007 Promiten, inj-vätska, lösning 150 mg/ml, Meda AB, B05AA05 31 maj, 2019 03 januari, 2019
511493 Rheomacrodex 100 mg/ml med natriumklorid, inf-vätska, lösning, Meda AB, B05AA05 30 april, 2019 15 november, 2018
511501 Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid, inf-vätska, lösning, Meda AB, B05AA05 30 april, 2019 15 november, 2018
192867 OZURDEX, intravitrealt implantat i applikator 700 mikrogram Allergan Norden AB, S01BA01

 För alternativ, kontakta ditt sjukhusapotek

01 april, 2019 15 mars, 2019
074055 Estradurin, pulv och vätska till inj-vätska, lösning 80 mg, Pharmanovia A/S, L02AA02

För alternativ, kontakta ditt sjukhusapotek.

31 december, 2019 14 november, 2018
577941 ADASUVE, inhal.pulv, avd dos 9,1 mg, Ferrer Internacional, SA, N05AH01 31 december, 2019 14 november, 2018
075518 Menveo, pulv och vätska till inj-vätska, lösning GlaxoSmithKline AB, J07AH08 30 juni, 2019 13 november, 2018
564203 Trivina, tablett, Orion Pharma, G03FB06 01 april, 2019 19 februari, 2019
193813, 010538 Calcium-Sandoz, brustablett 500 mg, 1000 mg, Sandoz A/S, A12AA06

För alternativ, kontakta ditt sjukhusapotek.

31 mars, 2019 09 november, 2018
147178, 093191, 547286 Adalat Oros, depottablett 20, 30, 60 mg Bayer AB, C08CA05

För alternativ, kontakta ditt sjukhusapotek.

30 april, 2019 09 november, 2018
002838 Cefadroxil Sandoz, filmdragerad tablett 1 g, Sandoz A/S, J01DB05 14 april, 2019 08 mars, 2019
456808 Bettamousse, kutant skum 1 mg/g, Navamedic AB, D07AC01 01 juli, 2019 08 mars, 2019
004721, 004804, 417337 Abboticin Novum, tablett 500 mg, Amdipharm Limited, J01FA01 31 december, 2019 03 januari, 2019
019273 Tiotil, tablett 50 mg, Leyh Pharma GmbH, H03BA02

För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

31 mars, 2019 09 november, 2018
078949 Colifoam, rektalskum 10 % Meda AB, A07EA02 31 juli, 2019 18 mars, 2019
175398 Locacorten-Vioform, örondroppar, Amdipharm, S02CA02 30 april, 2019 25 januari, 2019
029683 m fl Piperacillin/Tazobactam 4 g/0,5 g och 2 g/0,25 g J01CR05

Leveransbesked varierar för olika leverantörer. För ytterligare information och alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

Ingen uppgift 28 augusti, 2018
481465, 481499 Cefadroxil, pulver till oral suspension 100 mg/ml, Mylan, J01DB05

För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

01 juli, 2019 25 januari, 2019
Visa fler (10 av 31)