Aktuellt sortiment för Apodos

Apoteket - Läkemedel

Här hittar du Apoteketet aktuella sortimentslista för dosförpackade läkemedel – inklusive licensläkemedel.

Dossortimentet grundar sig bland annat på Läkemedelskommiténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte (TLV).

 • Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensiering.
 • Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.
 • Dosleverantören delar, av farmaceutiska skäl, inte tabletter i mindre än halva delar. 

Välj landsting och ladda ner lista

Lista sorterat på läkemedelsnamn  

Sortimentet för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

Sortimentet för Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Lista sorterat på ATC-kod

Sortimentet för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

Sortimentet för Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Apoteket har fått förtroende att försörja följande läns landsting med Apodos

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Jämtland
 • Västernorrland
 • Stockholm
 • Gotland
 • Östergötland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Blekinge