Apoteket - Restnotering

Det här publicerar vi

I tabellen publicerar vi unika rester på receptbelagda läkemedel, dvs. rester där man inte kan byta till något utan att kontakta förskrivaren. Detta innebär att generika och parallellhandlade läkemedel inte finns med, inte heller om det finns utländska förpackningar eller förpackning med kort hållbarhet.

Det som publiceras är vilken vara som är restnoterad (benämning, varunummer) samt preliminärt leveransdatum som vi fått från leverantören (om det inte finns något leveransdatum står det "Ingen uppgift").

Uppdateringsdatum

Uppdateringsdatum är det datum när restnoteringen lades upp eller när leveransdatum senast uppdaterades. Händer inget, dvs. inget nytt leveransdatum finns från leverantören, så uppdateras inte datumet. 

  • Listan uppdateras löpande och ses över i sin helhet varje vecka.

 

Lista restnoteringar

VarunrProduktBeräknad leveransUppdaterad
013633,013533 diTekiBooster, injektionsvätska, suspension, förfylld spruta, Scandinavian Biopharma Distribution, J07AJ52 19 juli, 2017 29 juni, 2017
175398 Locacorten-Vioform, örondroppar, Amdipharm, S02CA02 15 december, 2017 30 juni, 2017
058658 m fl Piperacillin/Tazobactam 2 g/0,25 g och 4 g/0,5 g, J01CR05

Det råder för närvarande global API-brist. Oklart hur länge detta kommer att pågå, men troligtvis flera månader framöver.

Samtliga leverantörer har en restsituation/alt mycket begränsad förmåga att leverera.

För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

Ingen uppgift 11 maj, 2017
490292 Addex-Kalium, konc till inf-vätska, lösning 2 mmol/ml, Fresenius Kabi, B05XA06

Leveransbesked saknas. För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

Ingen uppgift 08 maj, 2017
453753 Zeldox, pulv och vätska till inj-vätska, lösning 20 mg/ml, Pfizer, N05AE04 14 juli, 2017 27 juni, 2017
470292 Havrix, inj-vätska, suspension 1440 ELISA U/ml, GlaxoSmithKline, J07BC02 01 december, 2017 05 maj, 2017
494667 Vaqta, injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 50 E, Sanofi Pasteur MSD, J07BC02 15 augusti, 2017 08 maj, 2017
196895 Vaqta, injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 25 E, Sanofi Pasteur MSD, J07BC02 15 augusti, 2017 08 maj, 2017
035113 Addex-Magnesium, konc till inf-vätska, lösning 1 mmol/ml, Fresenius Kabi, B05XA05

Leveransdatum saknas. För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

Ingen uppgift 27 januari, 2017
511493 Rheomacrodex 100 mg/ml med natriumklorid, inf-vätska, lösning, Meda, B05AA05

Leveransdatum saknas. För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

Ingen uppgift 24 mars, 2017
511501 Macrodex 60 mg/ml med natriumklorid, inf-vätska, lösning, Meda, B05AA05

För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

01 september, 2017 11 maj, 2017
575191 Ventoline, tablett 2 mg, GlaxoSmithKline, R03CC02

För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

06 juli, 2017 19 juni, 2017
124289, 525816 Lestid, oralt pulver 5 g, Pfizer, C10AC02 21 juli, 2017 27 juni, 2017
041332 diTeBooster, injektionsvätska, suspension, förfylld spruta, Scandinavian Biopharma Distribution, J07AM51

Väntas åter i mitten av juli. För alternativ kontakta ditt sjukhusapotek.

Ingen uppgift 28 juni, 2017
481465, 481499 Cefadroxil, pulver till oral suspension 100 mg/ml, Mylan, J01DB05 11 augusti, 2017 31 mars, 2017
002927, 002937 Cefadroxil, pulver till oral suspension 100 mg/ml, Sandoz, J01DB05

Väntas åter i slutet av 2017.

Ingen uppgift 21 mars, 2017
030743 Fasigyn, filmdragerad tablett 500 mg, Pfizer, P01AB02 04 augusti, 2017 27 juni, 2017
539174 BEXSERO, inj-vätska, suspension, GlaxoSmithKline, J07AH09 22 december, 2017 09 juni, 2017
550020 Typherix, inj-vätska, lösning 25 mikrogram/0,5 ml, GlaxoSmithKline, J07AP03

Begränsad produktion under 2016-2017. För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

31 januari, 2018 27 januari, 2017
018399 BCG-vaccin SSI, pulv och vätska till inj-vätska, suspension, Scandinavian Biopharma Distribution, J07AN01

Beräknas åter Q1 2018. För alternativ - kontakta ditt sjukhusapotek.

Ingen uppgift 24 mars, 2017
Visa fler (10 av 20)