Apoteket - Ej dosdispenserat

Originalförpackningar, egenvård och övriga apoteksvaror

I stort sett alla tabletter och kapslar för regelbundet bruk kan dosförpackas. Övriga läkemedel och andra apoteksvaror beställs av vårdpersonal via Pascal eller genom att fylla i formulär nedan. Dessa varor levereras samtidigt som dospåsarna.

Exempel på ej dosdispenserade varor kan handla om flytande läkemedel och salvor eller Apotekets egenvårdsprodukter som hudkräm och tandborstar. De här produkterna går även bra att beställa med längre eller kortare intervall, beroende på hur receptet eller behovet ser ut.

Apodos - Abonnemangsbeställning av originalförpackningar, egenvård och övriga apoteksvaror

Originalförpackningar, egenvårdsartiklar och övriga apoteksvaror kan läggas på abonnemang så att de beställs per automatik. Om varan är receptbelagd så gäller abonnemanget, så länge som receptet är giltigt. Kontakta gärna vår kundservice om du vill veta mer eller gör en abonnemangsbeställning med följande formulär:

Aktivering av abonnemang originalförpackningar, egenvård och övriga handelsvaror

Övriga beställningar

Sjuksköterska med behörighet till Pascal beställer enklast läkemedel i Pascal. Se Pascals handbok kapitel 9 för mer information. 

Saknas behörighet till Pascal beställs dessa varor på detta formulär.

Egenvårdsprodukter och/eller handelsvaror beställs via meddelande i Pascal eller via detta formulär alternativt via mail till apodos@apoteket.se

Stopptider

Observera att det finns en stopptid då originalförpackningar och egenvårdsvaror senast måste beställas för att hinna med i ordinarie leverans. Kontrollera gärna stopptiden om du är osäker.

Kostnaden

Kostnaden för originalförpackningar ingår enligt läkemedelsförmånen i brukarens högkostnadsskydd och betalas på samma sätt som de dosförpackade läkemedlen. 

Kostnaden för tjänster, egenvårdsprodukter och dosbox belastas brukarens faktura men utan möjlighet till kredit eller betalas kontant på lokalt apotek.

Akuta beställningar

Originalförpackningar och egenvårdsvaror kan beställas akut med leverans påföljande dag under förutsättning att den är lagerförd. Beställningen måste inkomma till dosapoteket via Pascal eller onlineformulär senast avtalad stopptid dagen före leverans. Kontrollera gärna stopptiden om du är osäker.

  • Akut beställning via Pascal förutsätter att man bockar i rutan ”Akut beställning”.
  • Onlineformulärs beställningen måste märkas ”AKUT”.

På Förteckning receptet står läkemedel som inte dosförpackas under rubrikerna

  • Stående originalförpackningar
  • Vid behovs-läkemedel

Blanketter för beställning då kommunikation via Pascal inte är möjlig och skall betrakta som reservrutin

Enligt Datainspektionens vägledning är det inom vård och omsorg inte lämpligt att skicka personuppgifter med fax. Istället bör annan lösning väljas, t.ex. kryperat mail. Apotekets bedömning är således att ni bör undvika att skicka personuppgifter i fax.

Patientbundna originalförpackningar

Extrabeställning

Beställningsblankett egenvård