Förteckning recept

Dosreceptet har bytt namn till ”Förteckning recept”

Dosreceptet upphörde, som tidigare meddelats, att gälla som receptblankett den 1 januari 2017. Till följd av detta genomfördes den 17 maj 2017 ändringar på utskriften av dosreceptet. Texten Dosrecept har ersatts med Förteckning recept och en vattenstämpel har lagts till på utskrifter med texten Ej giltig för förskrivning. Dessutom har ett antal rader och kolumner redigerats eller tagits bort.

Ni som har tillgång till Pascal och inte önskar få Förteckning recept skickad med doserna från Dosapoteket, kan avsäga er utskriften genom att skicka ett meddelande om det till oss via Pascal.