Apoteket - Apodos, recept

"Förteckning recept" får nytt utseende

Dosreceptet förlorar sin status som recepthandling

Dosreceptet byter namn till ”Förteckning recept”

Den 17 maj driftsätter eHM en ny release och i den kommer en del ändringar att ske på blanketten Dosrecept.

Dosreceptet upphörde, som tidigare meddelats, att gälla som receptblankett den 1 januari 2017. Till följd av detta genomförs nu ändringar på utskriften av dosreceptet. Texten Dosrecept kommer att ersättas med Förteckning recept och det kommer att läggas till en vattenstämpel på utskrifter med texten Ej giltig för förskrivning. Dessutom kommer ett antal rader och kolumner att redigeras eller tas bort från dosreceptet som tidigare används vid manuell förskrivning.

Ni som har tillgång till Pascal och inte önskar få Förteckning recept skickad med doserna från dosapoteket, kan avsäga er utskriften genom att skicka ett meddelande om det till oss via Pascal.