Apoteket - Apodos, recept

Ordinationshandlingen får nytt utseende

Dosreceptet förlorar sin status som recepthandling

Utskriften som sådan blir kvar men kommer under 2017 att redigeras av e-Hälsomyndigheten så att de delar som inte längre är tillämpbara försvinner, tex. rubriken dosrecept och signeringsfälten. I ett andra steg längre fram kommer själva utformningen att ändras mer utförligt.

Ordinationshandling

Vid nästa release kommer Pascals ordinationshandling att uppdateras och utökas, hur den preliminärt kommer att se ut ser ni redan nu i demoversionen https://demo.eordinationpascal.se/

Detta innebär att dosreceptet som utskrift finns kvar även efter årsskiftet och att den uppdaterade ordinationshandlingen kommer att finnas parallellt med den en tid.

Dosapoteken kommer även fortsättningsvis att skicka med dosreceptet precis som tidigare.

En påminnelse skickas till brukaren eller dennes kontaktperson i god tid innan giltigheten skall uppdateras samt i samband med sista leverans av aktuellt läkemedel. Om det inte förnyas upphör läkemedelsleveransen.