Förteckning recept

Dosreceptet har bytt namn till ”Förteckning recept”

Förteckning recept upphörde att gälla som receptblankett den 1 januari 2017 och som följd av det genomfördes den 17 maj 2017 förändringar på utskriften. En vattenstämpel kom till på utskriften med texten "Ej giltig för förskrivning". Det har varit många synpunkter på vattenstämpeln och eHälsomyndigheten har därför valt att ta bort den och ersätta med texten "Förteckningen gäller EJ som recept - This list is not to be used as a prescription valid för dispensing" längst ned på sidan.

Ni som har tillgång till Pascal och inte önskar få Förteckning recept skickad med doserna från Dosapoteket, kan avsäga er utskriften genom att skicka ett meddelande om det till oss via Pascal.