Apoteket - Apodos, recept

Gäller ett år – som ett vanligt recept

Dosreceptet är (som ett vanligt recept) giltigt i ett år och ersätter patientens övriga recept.

En påminnelse skickas till brukaren eller dennes kontaktperson i god tid innan giltigheten skall uppdateras samt i samband med sista leverans av aktuellt läkemedel. Om det inte förnyas upphör läkemedelsleveransen.

Klicka här nedan för att komma till ett dosrecept på e-Hälsomyndighetens hemsida.

Så här ser ett dosrecept ut