Apodos - rätt medicin för Ektorpsgården

Det finns ett ”före” och ett ”efter” införandet av Apodos. I alla fall för sjuksköterskan Barbro Lindskog som aldrig skulle välja en arbetsplats där det inte används. Fördelarna är helt enkelt för många.

– För mig är det ofattbart att vissa fortfarande står och delar dosetter när Apodos finns. Det underlättar mitt arbete, gör det mer patientsäkert och sparar mig en massa tid, säger Barbro med eftertryck.

Hon arbetar på det särskilda boendet Ektorpsgården på Lidingö. Här bor totalt 37 vårdtagare där cirka hälften lider av demens och hälften av olika somatiska besvär. Många är multisjuka med en mängd olika läkemedel och gemensamt för de alla är att de behöver hjälp och tillsyn dygnet runt. När Ektorpsgården öppnades 2011 infördes Apodos direkt och i dag används det av alla som bor här.

– Det var bara en anhörig till en boende som fram till nyligen envisades om att inte använda ApoDos. Men till slut insåg även han att dosetter är opraktiska och att Apodos är bättre för alla inblandade, berättar Barbro.

Dosetter är tidskrävande

Hon minns hur det var förut när Apods inte fanns och sköterskorna själva delade läkemedel i dosett. Ett tidskrävande och ibland patientosäkert arbete som sköts upp och blev föremål för diskussioner mellan de anställda.

– Dosettdelandet låg som ett ok över mig hela tiden och var ett ansvar ingen sköterska egentligen ville ha. Dagpersonalen ville få nattpersonalen att dela dosetter och hanteringen släpade ofta efter, berättar Barbro.

Hon beskriver också stora läkemedelsförråd som tog mycket plats, men också fungerade som lagringsplats till alltför stora mängder läkemedel som beställts för ”säkerhets skull”. Mediciner som i slutändan ofta slängdes.

– Att dela dosetter tog enormt mycket tid och var en stressfaktor eftersom det alltid fanns en risk för misstag. När jag delat färdigt hade jag dessutom väldiga smärtor i tummen. Det gör ont att trycka ut hundratals tabletter ur sina förpackningar, minns Barbro. 

Apodos - ett smidigt system

I dag slipper hon det problemet. Ektorpsgårdens läkare ordinerar i Apods och beställningarna levereras väl förpackade i kartonger direkt till dörren var fjortonde dag. Barbro är den som tar emot och packar upp medicinerna och kontrollerar att leveransen stämmer. Innan hon delar ut påsarna till de boende tittar hon alltid att det är rätt läkemedel i första och sista påsen som en extra kontroll att allt stämmer. Hanteringen kräver inga stora läkemedelsförråd utan medicinerna förvaras i små skåp inne hos varje boende.

– För den som administrerar läkemedlet är hanteringen enkel och risken för missförstånd minimal. Vi slänger inte lika mycket mediciner och sparar dessutom massor med tid som vi istället kan ägna åt de boende, säger Barbro.

Hon drömmer om den dag när alla i vårdkedjan använder sig av ApoDos. Redan nu kan hon se vilken skillnad det blivit i de fall där sjukhusen ordinerat i samma system, istället för att skriva ut e-recept som kräver att de boende eller anhöriga måste hämta ut medicinerna. Snabba förändringar i ApoDos levereras istället som en ”akutrulle” direkt till dörren med läkemedel redan nästa dag.  

– Jag tror att vi än så länge bara är i början av ett viktigt förändringsarbete. När samtliga ordinationer på alla vårdnivåer görs i ApoDos kommer patientsäkerheten öka ytterligare, säger Barbro hoppfullt. 

 

Text: Pia Hellsing