Regler för högkostnadsskyddet

Apoteket - Apodos, Alma

För att dina inköp av medicin ska räknas inom högkostnadsskyddet gäller följande

 • Ett medicinuttag på recept får avse högst tre månaders förbrukning.
 • Ett nytt uttag med förmån kan göras först när det gått 2/3 av den tid som det förra uttaget ska täcka, beräknat efter doseringen på receptet. Ett nytt uttag för tre månaders förbrukning godkänns alltså tidigast med förmån efter två månader.
 • Förskrivarens (det vill säga läkaren eller den som skriver ut receptet åt dig) arbetsplats måste finnas som en läsbar streckkod på receptet. Förskrivaren ska också markera på receptet att apoteket ska expediera medicinen med förmån.
 • Om du inte vill vara med i högkostnadsdatabasen men ändå vill utnyttja högkostnadsskyddet måste du alltid ha med dig högkostnadsbevisen när du köper medicin på recept.

 

Regler för uttag inom högkostnadsskyddet

För att dina inköp av medicin ska räknas inom högkostnadsskyddet gäller följande

 • Ett medicinuttag på recept får avse högst tre månaders förbrukning.
 • Ett nytt uttag med förmån kan göras först när det gått 2/3 av den tid som det förra uttaget ska täcka, beräknat efter doseringen på receptet. Ett nytt uttag för tre månaders förbrukning godkänns alltså tidigast med förmån efter två månader.
 • Förskrivarens (det vill säga läkaren eller den som skriver ut receptet åt dig) arbetsplats måste finnas som en läsbar streckkod på receptet. Förskrivaren ska också markera på receptet att apoteket ska expediera medicinen med förmån.
 • Om du inte vill vara med i högkostnadsdatabasen men ändå vill utnyttja högkostnadsskyddet måste du alltid ha med dig högkostnadsbevisen när du köper medicin på recept.

Undantag

 • Du får köpa en större mängd medicin, på en gång eller oftare än gränsen för förmånen, men måste då själv betala hela kostnaden för den mängd som överstiger ett uttag på receptet.
 • Vid särskilda skäl, till exempel en längre utlandsvistelse, kan du få hämta ut medicin med rabatt för längre tid än tre månader. Du måste då kunna styrka det särskilda skälet.
 • Födelsekontrollerande läkemedel (p-piller/p-sprutor) är generellt undantagna från tremånadersregeln.

Vilka läkemedel får jag ta med mig utomlands?

Resa inom Schengen

Icke-narkotiska preparat: Vid resa mellan länder som omfattas av Schengenavtalet finns inga gemensamma regler på intyg eller liknande för att få ta med icke-narkotiska mediciner för eget bruk. Det är i stället upp till varje land att besluta vilka regler som gäller. För att visa att medicinen är din kan det vara bra att ta med originalförpackningen, som visar att medicinen är utskriven till dig. Du kan även kontrollera med ambassaden i Sverige till det land du ska besöka.

Narkotiska preparat: Vid resa med narkotiska mediciner krävs ett så kallat Schengenintyg. Intygen utfärdas på ditt lokala apotek och innebär att du kan ta med dig läkemedel för som mest 30 dagars bruk. Mediciner är undantagna EU-regeln att endast 100 ml vätska får medföras i handbagage.

Resa utanför Schengen

Om du ska resa till ett land utanför Schengen bör du kontrollera med besökslandets ambassad i Sverige vilka regler som gäller för att ta in mediciner i landet.

Vilka intyg utfärdar apoteket?

Apoteket kan utfärda Schengenintyg om du behöver ta med dig ett narkotikaklassat läkemedel vid resa till ett annat Schengenland. Exempel på narkotikaklassade läkemedel är många sömnmedel, lugnande medel och starka smärtstillande medel.

Om du ska resa till ett land utanför Schengen bör du kontakta det landets ambassad för att ta reda på vilka regler som gäller.

Kan jag få rabatt/återbetalning i Sverige för läkemedel på recept som jag köpt utomlands?

Du kan inte få återbetalning av Apoteket för läkemedelskostnader som uppkommit utomlands. Om du behöver läkemedel när du är i ett annat EES-land har du rätt till samma läkemedelsförmån som invånarna i det landet. Du ska då kunna styrka att du bor i Sverige genom ett europeiskt sjukvårdskort som du får från Försäkringskassan.

Om du inte fått den förmån du haft rätt till kan du vända dig till Försäkringskassan vid hemkomsten för att eventuellt få ersättning. Om du har en reseförsäkring (ingår ofta i hemförsäkringen) kan du kontakta ditt försäkringbolag för att få reda på vilka villkor som gäller.

Vad ska jag tänka på när jag behöver ta med läkemedel på resan?

Packa medicinen i originalförpackning för att underlätta i tullen. Det är dessutom bra att ha med förpackningen om du behöver mer medicin under resan och behöver uppsöka en lokal förskrivare.

Om du har flytande medicin och vill att varje förpackning ska vara märkt kan du säga till när du hämtar ut medicinen på apoteket. Då kan vi sätta på en apoteksetikett i samband med att vi färdigställer dina mediciner. 

Kontrollera med ambassaden för det land du ska resa till för att få reda på om de har särskilda regler för införsel av medicin.