Dos respond samband

Grundprincipen inom toxikologi är att dosen avgör ämnets giftighet. Här ser vi ett dos-responssamband som illustrerar detta.

Det allra flesta ämnen följer en S-kurva, att en låg dos inte ger en biologisk respons/effekt, högre dos ger en respons och i mycket hög dos ger allvarliga bieffekter. För hudvårdsingredienser letar man fram den dos som inte ger någon respons/effekt, så kallat NOAEL (No observed adverse effect level). Man tar sedan höjd för variationer med en säkerhetsmarginal på 100, margin of safety. I den halten utgör ämnet ingen hälsorisk.

I andra sammanhang, som exempelvis läkemedel, letar man fram en dos som ger en biologisk respons/effekt med minimala bieffekter. Den dosen motsvarar LOAEL, lowest observed adverse effect level.

För exempelvis grundämnet fluor i tandkräm så tillsätts en dos som ger en karieshämmande effekt. För att ta reda på vart den dosen är så behöver man leta fram ämnets terapeutiska fönster (illustrerat i blått). I den dosen har ämnet sin terapeutiska effekt samtidigt som det finns en risk för bieffekter. Högre doser utgör allvarliga biverkningar och det är också viktigt att ta reda på ur ett riskminimeringsperspektiv.