Med Apotekets Hälsokoll blir du en mer attraktiv arbetsgivare, dina medarbetare friskare och risken för ohälsa och sjukskrivningar minskar. Det ökar lönsamheten för ditt företag.

Läs mer om Apotekets Hälsokoll under avdelningen Vård & Företag