Prius Health

Ett nytt sätt att må bra med världens första forskningsbaserade hälso- och livsstilsverktyg.

Ett nytt sätt att må bra

Apotekets vision är att hjälpa människor till ett liv i hälsa. Därför vill vi ge dig som medlem i Apotekets kundklubb möjligheten att kostnadsfritt använda världens första forskningsbaserade hälso- och livsstilsverktyg från vår samarbetspartner Prius Health, Göteborgs Universitet.

Tusentals personer använder det redan för att må bra och få in det senaste inom hälsa och livsstil i sin vardag.

Nu är det din tur!

Vad är Prius Health?

Varför har vi så svårt att prioritera hälsan i vardagen trots att vi värdesätter den så högt?

Med den frågeställningen föddes idén till Prius Health - ett forskningsbaserat hälso- och livsstilsverktyg som drivs av Göteborgs Universitet. 

Verktyget innehåller informativa texter och inspirerande aktiviteter för att hjälpa dig att:
- Förebygga eller hantera livsstilssjukdomar
- Hantera vardagens utmaningar och stress
- Få mer hälsosamma vanor
- Må bättre

Studier har visat att de som använder verktyget regelbundet får lägre blodtryck och blodsocker, bättre kondition, mindre smärta och högre allmänt välmående.

Kom igång

Som medlem i Apotekets Kundklubb erbjuds du alltså att helt kostnadsfritt, och så länge du vill, ta del av vår samarbetspartners hälsoverktyg - Prius Health.

Verktyget är webb- och mobilbaserat och registreringskoden "apoteket" är förifylld när du kommer till sista steget i registreringen.

Till verktyget