Behandla din åksjuka

Illamående av åksjuka

Många är extra känsliga för att åka bil, vistas på sjön eller åka med flyg. Du kan bli kallsvettig, illamående och få ökad salivavsöndring. Det första tecknet på att du håller på att bli åksjuk kan vara att du gäspar, blir trött och blek. Besvären ska klinga av cirka 15 minuter efter resans slut, annars kan något annat ligga bakom symtomen.

Därför blir du åksjuk

Det som händer när du drabbas av åksjuka är att hjärnan blir förvirrad över ovana och upprepade rörelsemönster. Den får svårt att tolka de signaler om gungande, krängande eller häftiga rörelser som kommer via balansorganen i innerörat, när dessa skiljer sig från den information som kommer från ögonen.

Motverka din åksjuka

Förbered dig inför en resa om du vet att du brukar bli åksjuk.

 • Försök att vara utvilad och utsövd före resan.
 • Ät en mättande måltid kvällen före eller några timmar innan avresa, så att magen inte är helt tom.
 • Fortsätt äta och dricka något litet med jämna mellanrum under hela resan.
 • Försök sitta i färdriktningen under resans gång och titta framåt.
 • Läs inte och använd inte mobil medan du åker.
 • Fäst blicken vid horisonten/vägen och om du åker båt ska du sitta så nära båtens mitt som möjligt, där gungar det minst.
 • Sitt med huvudet mot ett nackstöd för att minska huvudets rörelser.
 • Undvik att dricka alkohol.
 • Om du trots allt börjar må illa, försök att få frisk luft. Då brukar besvären minska.

Åksjuketabletter och andra metoder mot åksjuka

Läkemedel mot åksjuka kan motverka illamående och kräkningar genom effekt på kräkcentrum i hjärnan och balanssinnet.

Från 3 års ålder kan du prova Anti-illamående-band, ett armband som stimulerar en akupunkturpunkt på insidan av handen, vilket kan minska illamåendet.

Receptfria läkemedel mot åksjuka

 • Calma är ett tuggummi som du tuggar minst 10 minuter. Tuggummit bör tas cirka 15-30 minuter före resans start. Om illamående trots allt uppstår kan ytterligare ett tuggummi tuggas efter 30 minuter. Effekten varar i 3-6 timmar och max 4 tuggummin kan tas per dag.  Calma kan användas av vuxna och barn från 12 år. Är du gravid ska du inte använda Calma.

 • Postafen är en åksjuketablett som har effekt i cirka 12 timmar. För att den ska hinna börja verka bör du ta den 1 timme före avresan. Ytterligare en dos kan tas efter 12 timmar om resan varar längre än så. Postafen kan göra att man blir dåsig och får försämrad reaktionsförmåga. Postafen kan användas av vuxna, gravida och barn från 6 år utan läkarkontakt.

Ta kontakt med sjukvården om:

 • Barn under 6 år behöver åksjukemedel.
 • Du vet att du lätt blir åksjuk och redan försökt med receptfria åksjukemedel samt följt råden ovan utan att upplevt lindring av besvären.