Illamående och läkemedel

Kopplingen mellan illamående och läkemedel

Illamående kan tyvärr vara en följd av att använda vissa mediciner. En del verkar direkt irriterande på magslemhinnan och medför på så sätt illamående.

Hit hör främst smärtstillande läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, diklofenak, naproxen eller ibuprofen och medel mot ledsjukdomar, men även järntabletter.

Andra mediciner kan också få dig att bli illamående men då är det osäkert vad som framkallar det. Troligtvis är det vissa delar av hjärnan eller tarmens nervsystem som påverkas.

Några exempel på sådana läkemedel är cellgifter, värkmediciner av morfintyp, vissa antidepressiva medel och medicin mot Parkinsons sjukdom.

Ofta går illamåendet över när du har använt medicinen regelbundet. Illamåendet kan lindras om du tar medicinen i samband med mat, men en del mediciner tappar effekten om man tar det samtidigt med maten. Fråga gärna på apoteket.

Mår du riktigt illa och har kraftiga kräkningar, finns det receptbelagd medicin som kan motverka besvären. Tala i så fall med din läkare.

Ta kontakt med sjukvården om

  • Du har långvariga eller återkommande besvär.
  • Du förutom kräkningar också har sväljningsbesvär och/eller går ner i vikt.
  • Du är gravid och har stora problem till exempel går ner i vikt.
  • Du misstänker att besvären beror på medicin du tar.
  • Du kräks och har diarré och blir slö, kissar mindre än normalt eller är allmänpåverkad.
  • Besvären kommer efter en skallskada som inträffat de senaste två dygnen.
  • Du samtidigt med besvären har smärtor i buken.
  • Du har svartfärgad eller blodblandad kräkning.